-----------------------------------
Status das Lojas:
-----------------------------------

Total de Lojas na API: 591
-----------------------------------

Array
(
  [0] => Array
    (
      [IdUsuario] => 321
      [NomeFantasia] => 10 PASTÉIS
      [Telefone] => (41) 99243-3334
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3058
      [Situacao] => ativo
    )

  [1] => Array
    (
      [IdUsuario] => 106
      [NomeFantasia] => 1090 - SUMATRA
      [Telefone] => (41) 3039-7888
      [Telefone2] => (41) 3212-3907
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1090
      [Situacao] => inativo
    )

  [2] => Array
    (
      [IdUsuario] => 109
      [NomeFantasia] => 1093 - ALLOW JEANS
      [Telefone] => (41) 8893-6829
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1093
      [Situacao] => inativo
    )

  [3] => Array
    (
      [IdUsuario] => 131
      [NomeFantasia] => 1124 - ÓTICA LENS
      [Telefone] => (41) 3323-5953
      [Telefone2] => (41) 3015-5953
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1124
      [Situacao] => inativo
    )

  [4] => Array
    (
      [IdUsuario] => 145
      [NomeFantasia] => 1140 - CURITIBA CENTRO ÓTICO
      [Telefone] => (41) 99258-4651
      [Telefone2] => (41) 3323-5953
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1140
      [Situacao] => inativo
    )

  [5] => Array
    (
      [IdUsuario] => 233
      [NomeFantasia] => 2049 - WAKON
      [Telefone] => (41) 99211-3681
      [Telefone2] => (41) 3582-1198
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2049
      [Situacao] => inativo
    )

  [6] => Array
    (
      [IdUsuario] => 247
      [NomeFantasia] => 2070 - HYPHEN
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => (41) 3212-3803
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2070
      [Situacao] => inativo
    )

  [7] => Array
    (
      [IdUsuario] => 804
      [NomeFantasia] => 2071 - CAPODARTE
      [Telefone] => (41) 99650-5282
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2071
      [Situacao] => inativo
    )

  [8] => Array
    (
      [IdUsuario] => 259
      [NomeFantasia] => 2083 - ARRANJOS EXPRESS
      [Telefone] => (41) 9665-1310
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2083
      [Situacao] => inativo
    )

  [9] => Array
    (
      [IdUsuario] => 301
      [NomeFantasia] => 3037 - SUPERBONITA
      [Telefone] => (41) 3022-1593
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3037
      [Situacao] => inativo
    )

  [10] => Array
    (
      [IdUsuario] => 716
      [NomeFantasia] => 3069 - ITAIPULÂNDIA
      [Telefone] => (45) 9911-4888
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3069/3070
      [Situacao] => inativo
    )

  [11] => Array
    (
      [IdUsuario] => 487
      [NomeFantasia] => 4B TELECOM
      [Telefone] => (49) 99142-4974
      [Telefone2] => 
      [Piso] => P1
      [Luc] => BC-214
      [Situacao] => ativo
    )

  [12] => Array
    (
      [IdUsuario] => 213
      [NomeFantasia] => 4Kids Calçados
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2023
      [Situacao] => inativo
    )

  [13] => Array
    (
      [IdUsuario] => 949
      [NomeFantasia] => 4SELF CABINES FOTOGRÁFICAS
      [Telefone] => (48) 99164-4878
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => QS-14A
      [Situacao] => ativo
    )

  [14] => Array
    (
      [IdUsuario] => 875
      [NomeFantasia] => A DEFINIR
      [Telefone] => (41) 99803-8445
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q-219
      [Situacao] => ativo
    )

  [15] => Array
    (
      [IdUsuario] => 676
      [NomeFantasia] => A DEFINIR (3091)
      [Telefone] => (41) 99899-5442
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3091
      [Situacao] => inativo
    )

  [16] => Array
    (
      [IdUsuario] => 857
      [NomeFantasia] => A DEFINIR (Q219)
      [Telefone] => (41) 99803-8445
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q219
      [Situacao] => inativo
    )

  [17] => Array
    (
      [IdUsuario] => 262
      [NomeFantasia] => ACIUM
      [Telefone] => (41) 9992-5399
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q202
      [Situacao] => ativo
    )

  [18] => Array
    (
      [IdUsuario] => 394
      [NomeFantasia] => AÇAÍ DA AVENIDA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q342
      [Situacao] => inativo
    )

  [19] => Array
    (
      [IdUsuario] => 658
      [NomeFantasia] => AÇO DESIGN
      [Telefone] => (41) 99944-4004
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q119
      [Situacao] => ativo
    )

  [20] => Array
    (
      [IdUsuario] => 45
      [NomeFantasia] => ADIDAS
      [Telefone] => (45) 3321-8500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1013/1014
      [Situacao] => ativo
    )

  [21] => Array
    (
      [IdUsuario] => 95
      [NomeFantasia] => ADUNARE
      [Telefone] => (41) 3323-1004
      [Telefone2] => (41) 3598-6202
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1076
      [Situacao] => ativo
    )

  [22] => Array
    (
      [IdUsuario] => 88
      [NomeFantasia] => AFFORD
      [Telefone] => (41) 3029-9575
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1068
      [Situacao] => ativo
    )

  [23] => Array
    (
      [IdUsuario] => 178
      [NomeFantasia] => ALICE SALAZAR
      [Telefone] => (41) 99741-1401
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-141
      [Situacao] => inativo
    )

  [24] => Array
    (
      [IdUsuario] => 740
      [NomeFantasia] => AMERICA TOWER
      [Telefone] => (11) 99558-7803
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1, G2 e terraç
      [Luc] => 
      [Situacao] => ativo
    )

  [25] => Array
    (
      [IdUsuario] => 943
      [NomeFantasia] => AMERICAN COOKIES
      [Telefone] => (41) 99969-1522
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-341
      [Situacao] => ativo
    )

  [26] => Array
    (
      [IdUsuario] => 955
      [NomeFantasia] => AMORA Z
      [Telefone] => (41) 99650-2414
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1048
      [Situacao] => ativo
    )

  [27] => Array
    (
      [IdUsuario] => 255
      [NomeFantasia] => ANA CAPRI
      [Telefone] => (41) 98752-8072
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2079
      [Situacao] => ativo
    )

  [28] => Array
    (
      [IdUsuario] => 453
      [NomeFantasia] => ANA TEREZA
      [Telefone] => (41) 99164-1171
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2054
      [Situacao] => ativo
    )

  [29] => Array
    (
      [IdUsuario] => 120
      [NomeFantasia] => ANDARAKI
      [Telefone] => (41) 3232-8262
      [Telefone2] => (41) 3322-0795
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1109/1110
      [Situacao] => ativo
    )

  [30] => Array
    (
      [IdUsuario] => 728
      [NomeFantasia] => ANDRO CONSULTORIA
      [Telefone] => (41) 99965-1000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => P2
      [Luc] => BC-213
      [Situacao] => inativo
    )

  [31] => Array
    (
      [IdUsuario] => 452
      [NomeFantasia] => ANITA VOSS
      [Telefone] => (47) 99710-3040
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3104
      [Situacao] => ativo
    )

  [32] => Array
    (
      [IdUsuario] => 102
      [NomeFantasia] => ANJUSS
      [Telefone] => (41) 3233-3378
      [Telefone2] => (41) 3257-6987
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1084/1085
      [Situacao] => ativo
    )

  [33] => Array
    (
      [IdUsuario] => 849
      [NomeFantasia] => ARCHANGE
      [Telefone] => (41) 99988-0526
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3088
      [Situacao] => ativo
    )

  [34] => Array
    (
      [IdUsuario] => 826
      [NomeFantasia] => AREAP
      [Telefone] => (41) 98773-0704
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q214
      [Situacao] => ativo
    )

  [35] => Array
    (
      [IdUsuario] => 832
      [NomeFantasia] => AREAP
      [Telefone] => (41) 98773-0704
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q214
      [Situacao] => inativo
    )

  [36] => Array
    (
      [IdUsuario] => 203
      [NomeFantasia] => AREZZO
      [Telefone] => (41) 99976-2054
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2009
      [Situacao] => ativo
    )

  [37] => Array
    (
      [IdUsuario] => 252
      [NomeFantasia] => ARISTIDES
      [Telefone] => (41) 99620-1900
      [Telefone2] => (41) 3304-4354
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2076
      [Situacao] => inativo
    )

  [38] => Array
    (
      [IdUsuario] => 242
      [NomeFantasia] => ARMAZÉM DA CRIANÇA
      [Telefone] => (41) 99187-9007
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2060
      [Situacao] => ativo
    )

  [39] => Array
    (
      [IdUsuario] => 335
      [NomeFantasia] => AROMA MINEIRO
      [Telefone] => (41) 3027-5650
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3076/3077
      [Situacao] => ativo
    )

  [40] => Array
    (
      [IdUsuario] => 92
      [NomeFantasia] => ART WALK
      [Telefone] => (41) 3524-1213
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1072
      [Situacao] => inativo
    )

  [41] => Array
    (
      [IdUsuario] => 591
      [NomeFantasia] => ART WALK
      [Telefone] => (11) 95968-8710
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1072
      [Situacao] => ativo
    )

  [42] => Array
    (
      [IdUsuario] => 745
      [NomeFantasia] => ARTEX
      [Telefone] => (41) 98845-5191
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2070
      [Situacao] => ativo
    )

  [43] => Array
    (
      [IdUsuario] => 592
      [NomeFantasia] => ARTWALK
      [Telefone] => (11) 3664-3824
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1072
      [Situacao] => inativo
    )

  [44] => Array
    (
      [IdUsuario] => 851
      [NomeFantasia] => ASMAR´S
      [Telefone] => (45) 99124-7754
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q108
      [Situacao] => inativo
    )

  [45] => Array
    (
      [IdUsuario] => 310
      [NomeFantasia] => AU AU
      [Telefone] => (41) 3092-5657
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3048
      [Situacao] => ativo
    )

  [46] => Array
    (
      [IdUsuario] => 345
      [NomeFantasia] => AUTHENTIC FEET
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3090
      [Situacao] => inativo
    )

  [47] => Array
    (
      [IdUsuario] => 634
      [NomeFantasia] => AUTOGRIF (QS14) 
      [Telefone] => (41) 3082-2525
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => QS-14
      [Situacao] => ativo
    )

  [48] => Array
    (
      [IdUsuario] => 799
      [NomeFantasia] => AUTOGRIF (QS18)
      [Telefone] => (41) 3095-9363
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G2
      [Luc] => QS-18
      [Situacao] => inativo
    )

  [49] => Array
    (
      [IdUsuario] => 340
      [NomeFantasia] => AVS CAMBIO
      [Telefone] => (41) 3223-2828
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3083-A
      [Situacao] => ativo
    )

  [50] => Array
    (
      [IdUsuario] => 297
      [NomeFantasia] => AZUL VIAGENS
      [Telefone] => (41) 99638-8943
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3030
      [Situacao] => ativo
    )

  [51] => Array
    (
      [IdUsuario] => 139
      [NomeFantasia] => B WAY JEANS
      [Telefone] => (41) 3262-7765
      [Telefone2] => (41) 3023-8235
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1134
      [Situacao] => ativo
    )

  [52] => Array
    (
      [IdUsuario] => 386
      [NomeFantasia] => B&C BALAS
      [Telefone] => (41) 99206-4823
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-334
      [Situacao] => ativo
    )

  [53] => Array
    (
      [IdUsuario] => 645
      [NomeFantasia] => BABI DOCE
      [Telefone] => (41) 98751-2281
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-115
      [Situacao] => ativo
    )

  [54] => Array
    (
      [IdUsuario] => 362
      [NomeFantasia] => BABILÔNIA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3224-8400
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3116
      [Situacao] => inativo
    )

  [55] => Array
    (
      [IdUsuario] => 127
      [NomeFantasia] => BACK WASH
      [Telefone] => (41) 3016-3484
      [Telefone2] => (41) 3278-3447
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1119/1120
      [Situacao] => ativo
    )

  [56] => Array
    (
      [IdUsuario] => 251
      [NomeFantasia] => BAGAGGIO
      [Telefone] => (41) 3216-1310
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2074/2075
      [Situacao] => ativo
    )

  [57] => Array
    (
      [IdUsuario] => 369
      [NomeFantasia] => BANCO 24 HORAS
      [Telefone] => (41) 3223-6294
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3124-CX01
      [Situacao] => inativo
    )

  [58] => Array
    (
      [IdUsuario] => 736
      [NomeFantasia] => BANCO 24HS - TEC BAN
      [Telefone] => (41) 9118-2981
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3 e G1
      [Luc] => 
      [Situacao] => ativo
    )

  [59] => Array
    (
      [IdUsuario] => 737
      [NomeFantasia] => BANCO DO BRASIL
      [Telefone] => (41) 3259-0298
      [Telefone2] => 
      [Piso] => P1 a P4
      [Luc] => BC-101 a 106; BC-201
      [Situacao] => inativo
    )

  [60] => Array
    (
      [IdUsuario] => 454
      [NomeFantasia] => BANCO DO BRASIL
      [Telefone] => (41) 3228-7071
      [Telefone2] => 
      [Piso] => P1 a P4
      [Luc] => BC-101 a 106; BC-201
      [Situacao] => ativo
    )

  [61] => Array
    (
      [IdUsuario] => 38
      [NomeFantasia] => BANCO SANTANDER
      [Telefone] => (41) 99829-5525
      [Telefone2] => (11) 2108-7807
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1005/1006
      [Situacao] => ativo
    )

  [62] => Array
    (
      [IdUsuario] => 785
      [NomeFantasia] => BARAQUIAS
      [Telefone] => (41) 99764-9655
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3069/3070
      [Situacao] => ativo
    )

  [63] => Array
    (
      [IdUsuario] => 306
      [NomeFantasia] => BATATOUILLE
      [Telefone] => (41) 99281-8486
      [Telefone2] => 3205-7993
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3044
      [Situacao] => ativo
    )

  [64] => Array
    (
      [IdUsuario] => 797
      [NomeFantasia] => BE CHOICE
      [Telefone] => (41) 99622-4785
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q111
      [Situacao] => ativo
    )

  [65] => Array
    (
      [IdUsuario] => 296
      [NomeFantasia] => BEAGLE
      [Telefone] => (47) 99952-7362
      [Telefone2] => (41) 4063-9336
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3028/3029
      [Situacao] => ativo
    )

  [66] => Array
    (
      [IdUsuario] => 149
      [NomeFantasia] => BEBÊ A BORDO
      [Telefone] => (41) 99942-4239
      [Telefone2] => (41) 3212-3697
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-106
      [Situacao] => ativo
    )

  [67] => Array
    (
      [IdUsuario] => 628
      [NomeFantasia] => BEER & WINE
      [Telefone] => (41) 99619-3301
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-323
      [Situacao] => ativo
    )

  [68] => Array
    (
      [IdUsuario] => 234
      [NomeFantasia] => BEKOS
      [Telefone] => (41) 99620-1155
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2050/2051
      [Situacao] => ativo
    )

  [69] => Array
    (
      [IdUsuario] => 613
      [NomeFantasia] => BELEZA AL JAMAL
      [Telefone] => (41) 99578-2440
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-108
      [Situacao] => inativo
    )

  [70] => Array
    (
      [IdUsuario] => 236
      [NomeFantasia] => BELÍSSIMA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2053
      [Situacao] => inativo
    )

  [71] => Array
    (
      [IdUsuario] => 276
      [NomeFantasia] => BELLA´S MAKE
      [Telefone] => (41) 98535-4104
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q219
      [Situacao] => inativo
    )

  [72] => Array
    (
      [IdUsuario] => 181
      [NomeFantasia] => BENNY & BLENDER
      [Telefone] => (41) 99695-8803
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-156
      [Situacao] => inativo
    )

  [73] => Array
    (
      [IdUsuario] => 874
      [NomeFantasia] => BENNY & BLENDER
      [Telefone] => (81) 99793-5868
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q101
      [Situacao] => ativo
    )

  [74] => Array
    (
      [IdUsuario] => 171
      [NomeFantasia] => BERTARELLA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q133
      [Situacao] => inativo
    )

  [75] => Array
    (
      [IdUsuario] => 792
      [NomeFantasia] => BIBI CALÇADOS
      [Telefone] => (45) 99136-9018
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1101
      [Situacao] => ativo
    )

  [76] => Array
    (
      [IdUsuario] => 364
      [NomeFantasia] => BIER HOFF
      [Telefone] => (41) 99143-0007
      [Telefone2] => (41) 3076-3700
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3118
      [Situacao] => ativo
    )

  [77] => Array
    (
      [IdUsuario] => 119
      [NomeFantasia] => BIG BEN
      [Telefone] => (41) 3229-5404
      [Telefone2] => (41) 3229-5404
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1108
      [Situacao] => ativo
    )

  [78] => Array
    (
      [IdUsuario] => 47
      [NomeFantasia] => BILLIE BROTHERS
      [Telefone] => (41) 3027-2416
      [Telefone2] => (41) 3901-7700
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1016/1017
      [Situacao] => inativo
    )

  [79] => Array
    (
      [IdUsuario] => 457
      [NomeFantasia] => BioBaby
      [Telefone] => (41) 99122-4262
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q 209
      [Situacao] => inativo
    )

  [80] => Array
    (
      [IdUsuario] => 872
      [NomeFantasia] => BISCOITÊ
      [Telefone] => (41) 99968-8266
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q215
      [Situacao] => ativo
    )

  [81] => Array
    (
      [IdUsuario] => 256
      [NomeFantasia] => BLOOD STREAM
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2080
      [Situacao] => inativo
    )

  [82] => Array
    (
      [IdUsuario] => 709
      [NomeFantasia] => BLOODSTREAM
      [Telefone] => (41) 98834-4717
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3016
      [Situacao] => ativo
    )

  [83] => Array
    (
      [IdUsuario] => 352
      [NomeFantasia] => BLOOMFIELD
      [Telefone] => (41) 99113-3416
      [Telefone2] => (41) 3229-1387
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3100/3101
      [Situacao] => inativo
    )

  [84] => Array
    (
      [IdUsuario] => 900
      [NomeFantasia] => BLUE EMPREENDIMENTOS
      [Telefone] => (41) 3090-3696
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q159
      [Situacao] => ativo
    )

  [85] => Array
    (
      [IdUsuario] => 405
      [NomeFantasia] => BLUEFIT ACADEMIA
      [Telefone] => (11) 2391-9931
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1 e G2
      [Luc] => S-10/20
      [Situacao] => ativo
    )

  [86] => Array
    (
      [IdUsuario] => 326
      [NomeFantasia] => BOB´S
      [Telefone] => (41) 3027-8090
      [Telefone2] => 3077-6060
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3062
      [Situacao] => ativo
    )

  [87] => Array
    (
      [IdUsuario] => 169
      [NomeFantasia] => BOB´S SORVETES
      [Telefone] => (41) 9972-7816
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q131
      [Situacao] => ativo
    )

  [88] => Array
    (
      [IdUsuario] => 164
      [NomeFantasia] => BOB´S SORVETES
      [Telefone] => (41) 3028-8000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q124 
      [Situacao] => ativo
    )

  [89] => Array
    (
      [IdUsuario] => 224
      [NomeFantasia] => BOLEIROS STORE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2038
      [Situacao] => inativo
    )

  [90] => Array
    (
      [IdUsuario] => 328
      [NomeFantasia] => BONNA PANQUECAS
      [Telefone] => (47) 9997-9414
      [Telefone2] => (41) 3019-3523
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3064
      [Situacao] => ativo
    )

  [91] => Array
    (
      [IdUsuario] => 238
      [NomeFantasia] => Boutique da Lingerie
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3018-6663
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2055
      [Situacao] => inativo
    )

  [92] => Array
    (
      [IdUsuario] => 619
      [NomeFantasia] => BRANDS HOUSE
      [Telefone] => (11) 9941-4562
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2044
      [Situacao] => inativo
    )

  [93] => Array
    (
      [IdUsuario] => 368
      [NomeFantasia] => BRASIL GAMES
      [Telefone] => (41) 3076-5931
      [Telefone2] => 3076-5931
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3123
      [Situacao] => ativo
    )

  [94] => Array
    (
      [IdUsuario] => 624
      [NomeFantasia] => BRESSAN
      [Telefone] => (41) 99788-5232
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3014
      [Situacao] => ativo
    )

  [95] => Array
    (
      [IdUsuario] => 389
      [NomeFantasia] => BRIGADEIRO MANIA
      [Telefone] => (41) 99550-5774
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q337
      [Situacao] => inativo
    )

  [96] => Array
    (
      [IdUsuario] => 51
      [NomeFantasia] => BRINKEDO LEGAL
      [Telefone] => (41) 3212-3610
      [Telefone2] => (41) 3347-3609
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1021
      [Situacao] => ativo
    )

  [97] => Array
    (
      [IdUsuario] => 266
      [NomeFantasia] => BUBBLE KILL
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q207
      [Situacao] => inativo
    )

  [98] => Array
    (
      [IdUsuario] => 390
      [NomeFantasia] => BUBBLE MIX TEA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q338
      [Situacao] => ativo
    )

  [99] => Array
    (
      [IdUsuario] => 315
      [NomeFantasia] => BUFFALOS STEAK HOUSE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 3209-8394
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3052A
      [Situacao] => ativo
    )

  [100] => Array
    (
      [IdUsuario] => 212
      [NomeFantasia] => BUH
      [Telefone] => (41) 9849-0592
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2021
      [Situacao] => ativo
    )

  [101] => Array
    (
      [IdUsuario] => 151
      [NomeFantasia] => BURGER KING 
      [Telefone] => (00) 0000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q109 
      [Situacao] => ativo
    )

  [102] => Array
    (
      [IdUsuario] => 327
      [NomeFantasia] => BURGER KING
      [Telefone] => (41) 99277-3513
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3063
      [Situacao] => ativo
    )

  [103] => Array
    (
      [IdUsuario] => 198
      [NomeFantasia] => C&A 
      [Telefone] => (41) 9931-6020
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2001. 02. 03
      [Situacao] => ativo
    )

  [104] => Array
    (
      [IdUsuario] => 355
      [NomeFantasia] => CABANA DO ATLETA
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3107
      [Situacao] => ativo
    )

  [105] => Array
    (
      [IdUsuario] => 132
      [NomeFantasia] => CACAU SHOW
      [Telefone] => (41) 3039 3669
      [Telefone2] => 3077-0008
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1125
      [Situacao] => ativo
    )

  [106] => Array
    (
      [IdUsuario] => 884
      [NomeFantasia] => CACAU SHOW - MEGA STORE
      [Telefone] => (11) 4144-9800
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3121
      [Situacao] => ativo
    )

  [107] => Array
    (
      [IdUsuario] => 60
      [NomeFantasia] => CADÊ KIDS
      [Telefone] => (41) 99827-4007
      [Telefone2] => (41) 3355-6666
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1034
      [Situacao] => inativo
    )

  [108] => Array
    (
      [IdUsuario] => 177
      [NomeFantasia] => CAFÉ DA ESQUINA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 3027-0617
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q140
      [Situacao] => ativo
    )

  [109] => Array
    (
      [IdUsuario] => 601
      [NomeFantasia] => CAMALEON
      [Telefone] => (41) 99927-1397
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q130
      [Situacao] => inativo
    )

  [110] => Array
    (
      [IdUsuario] => 63
      [NomeFantasia] => CAMICADO
      [Telefone] => (41) 98838-3363
      [Telefone2] => (41) 3307-1222
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1038/1039
      [Situacao] => ativo
    )

  [111] => Array
    (
      [IdUsuario] => 264
      [NomeFantasia] => CANECARIA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q204
      [Situacao] => inativo
    )

  [112] => Array
    (
      [IdUsuario] => 554
      [NomeFantasia] => CAPA FINA
      [Telefone] => (41) 99123-5005
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1136
      [Situacao] => ativo
    )

  [113] => Array
    (
      [IdUsuario] => 803
      [NomeFantasia] => CAPODARTE
      [Telefone] => (41) 99650-5282
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2071
      [Situacao] => ativo
    )

  [114] => Array
    (
      [IdUsuario] => 391
      [NomeFantasia] => CARAVANA DO MARROCOS
      [Telefone] => (41) 9991-1020
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q339
      [Situacao] => inativo
    )

  [115] => Array
    (
      [IdUsuario] => 569
      [NomeFantasia] => CARMEN LEE
      [Telefone] => (43) 99932-9169
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q147
      [Situacao] => ativo
    )

  [116] => Array
    (
      [IdUsuario] => 417
      [NomeFantasia] => CASA & FLOR
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => QS16
      [Situacao] => inativo
    )

  [117] => Array
    (
      [IdUsuario] => 265
      [NomeFantasia] => CASA BAUDUCCO
      [Telefone] => (41) 99912-5252
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q206
      [Situacao] => ativo
    )

  [118] => Array
    (
      [IdUsuario] => 393
      [NomeFantasia] => CASA DA BRUXA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 3373-2749
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q341 
      [Situacao] => inativo
    )

  [119] => Array
    (
      [IdUsuario] => 304
      [NomeFantasia] => CASA DI FRANGO
      [Telefone] => (41) 3212-3233
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3041
      [Situacao] => ativo
    )

  [120] => Array
    (
      [IdUsuario] => 230
      [NomeFantasia] => CASAS BAHIA
      [Telefone] => (41) 3212-3500
      [Telefone2] => (11) 4225-6046
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2046 Anc.10
      [Situacao] => ativo
    )

  [121] => Array
    (
      [IdUsuario] => 229
      [NomeFantasia] => CASTOR
      [Telefone] => (41) 99232-5688
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2045
      [Situacao] => ativo
    )

  [122] => Array
    (
      [IdUsuario] => 113
      [NomeFantasia] => CAVEZZALE
      [Telefone] => (41) 3035-5500
      [Telefone2] => 3035-5533
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1098/99
      [Situacao] => ativo
    )

  [123] => Array
    (
      [IdUsuario] => 71
      [NomeFantasia] => Cavezzale Calzature
      [Telefone] => (41) 3035-5500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1048
      [Situacao] => inativo
    )

  [124] => Array
    (
      [IdUsuario] => 274
      [NomeFantasia] => CELLPAD
      [Telefone] => (41) 99975-8492
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q217
      [Situacao] => ativo
    )

  [125] => Array
    (
      [IdUsuario] => 245
      [NomeFantasia] => CENTAURO
      [Telefone] => (00) 0000-0000
      [Telefone2] => (31) 2121-8200
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2067/68
      [Situacao] => ativo
    )

  [126] => Array
    (
      [IdUsuario] => 641
      [NomeFantasia] => Central Press
      [Telefone] => (41) 99995-5880
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 
      [Luc] => 
      [Situacao] => inativo
    )

  [127] => Array
    (
      [IdUsuario] => 412
      [NomeFantasia] => CHAVEIRO WALTER
      [Telefone] => (41) 98733-7000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => SQ-01
      [Situacao] => ativo
    )

  [128] => Array
    (
      [IdUsuario] => 44
      [NomeFantasia] => CHEYPEL
      [Telefone] => (41) 3017-3265
      [Telefone2] => (41) 3212-3765
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1012
      [Situacao] => ativo
    )

  [129] => Array
    (
      [IdUsuario] => 667
      [NomeFantasia] => CHILD´S CAR
      [Telefone] => (41) 98703-3089
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q-209
      [Situacao] => ativo
    )

  [130] => Array
    (
      [IdUsuario] => 116
      [NomeFantasia] => CHILLI BEANS (1103)
      [Telefone] => (41) 3308-8676
      [Telefone2] => 3317-6153
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1103
      [Situacao] => ativo
    )

  [131] => Array
    (
      [IdUsuario] => 576
      [NomeFantasia] => CHILLI BEANS (2076)
      [Telefone] => (41) 3308-8676
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2076
      [Situacao] => ativo
    )

  [132] => Array
    (
      [IdUsuario] => 308
      [NomeFantasia] => CHINA SUNSET
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3046
      [Situacao] => inativo
    )

  [133] => Array
    (
      [IdUsuario] => 220
      [NomeFantasia] => CHOCOLATES BRASIL CACAU
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 2102-4200
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2032
      [Situacao] => ativo
    )

  [134] => Array
    (
      [IdUsuario] => 176
      [NomeFantasia] => CHOPP BRAHMA
      [Telefone] => (41) 9995-0652
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q139
      [Situacao] => ativo
    )

  [135] => Array
    (
      [IdUsuario] => 221
      [NomeFantasia] => CIA DA PEDRA
      [Telefone] => (41) 99682-1096
      [Telefone2] => (41) 3024-1556
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2033
      [Situacao] => ativo
    )

  [136] => Array
    (
      [IdUsuario] => 402
      [NomeFantasia] => CIA DA PHOTO
      [Telefone] => (41) 3360-5677
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => S07-D
      [Situacao] => ativo
    )

  [137] => Array
    (
      [IdUsuario] => 596
      [NomeFantasia] => CIA DO SORVETE
      [Telefone] => (41) 99101-8125
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q307
      [Situacao] => inativo
    )

  [138] => Array
    (
      [IdUsuario] => 746
      [NomeFantasia] => CIA DO TERNO
      [Telefone] => (31) 98451-3005
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1036
      [Situacao] => ativo
    )

  [139] => Array
    (
      [IdUsuario] => 115
      [NomeFantasia] => CIA DO TERNO
      [Telefone] => (31) 3319-5326
      [Telefone2] => (41) 3026-8233
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1101/1102
      [Situacao] => inativo
    )

  [140] => Array
    (
      [IdUsuario] => 528
      [NomeFantasia] => CITTÁ
      [Telefone] => (41) 98709-9491
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3013A
      [Situacao] => ativo
    )

  [141] => Array
    (
      [IdUsuario] => 126
      [NomeFantasia] => CLARO
      [Telefone] => (21) 2528-9297
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1117/18
      [Situacao] => ativo
    )

  [142] => Array
    (
      [IdUsuario] => 951
      [NomeFantasia] => CLARO (1130)
      [Telefone] => (43) 99163-1563
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1130
      [Situacao] => ativo
    )

  [143] => Array
    (
      [IdUsuario] => 932
      [NomeFantasia] => CLARO (ANTENA)
      [Telefone] => (41) 2106-9838
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 
      [Luc] => ANTENA 03
      [Situacao] => ativo
    )

  [144] => Array
    (
      [IdUsuario] => 408
      [NomeFantasia] => CLASS PARK VIP
      [Telefone] => (41) 3029-0002
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G2
      [Luc] => 
      [Situacao] => ativo
    )

  [145] => Array
    (
      [IdUsuario] => 899
      [NomeFantasia] => CLIC DA MODA
      [Telefone] => (41) 9844-6634
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1034
      [Situacao] => ativo
    )

  [146] => Array
    (
      [IdUsuario] => 754
      [NomeFantasia] => CLICK CONCEPT (3091)
      [Telefone] => (41) 99803-3805
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3091
      [Situacao] => ativo
    )

  [147] => Array
    (
      [IdUsuario] => 923
      [NomeFantasia] => CLICK CONCEPT (Q108)
      [Telefone] => (41) 99803-3805
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-108
      [Situacao] => ativo
    )

  [148] => Array
    (
      [IdUsuario] => 692
      [NomeFantasia] => CLIP
      [Telefone] => (41) 9962-5816
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2025
      [Situacao] => ativo
    )

  [149] => Array
    (
      [IdUsuario] => 100
      [NomeFantasia] => CLIP
      [Telefone] => (41) 3232-2771
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1082
      [Situacao] => inativo
    )

  [150] => Array
    (
      [IdUsuario] => 93
      [NomeFantasia] => CLUBE MELISSA
      [Telefone] => (41) 98463-9242
      [Telefone2] => (41) 3079-6060
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1073
      [Situacao] => ativo
    )

  [151] => Array
    (
      [IdUsuario] => 640
      [NomeFantasia] => COFFEE NOW
      [Telefone] => (81) 99793-5868
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q327
      [Situacao] => ativo
    )

  [152] => Array
    (
      [IdUsuario] => 635
      [NomeFantasia] => COFFEE NOW
      [Telefone] => (81) 99793-5868
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-327
      [Situacao] => inativo
    )

  [153] => Array
    (
      [IdUsuario] => 289
      [NomeFantasia] => COISAS DE MACHO
      [Telefone] => (41) 98838-5295
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3017
      [Situacao] => ativo
    )

  [154] => Array
    (
      [IdUsuario] => 671
      [NomeFantasia] => COLOLIDO
      [Telefone] => (41) 98789-8607
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q161
      [Situacao] => inativo
    )

  [155] => Array
    (
      [IdUsuario] => 665
      [NomeFantasia] => COLOLIDO
      [Telefone] => (41) 98789-8607
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-344
      [Situacao] => ativo
    )

  [156] => Array
    (
      [IdUsuario] => 572
      [NomeFantasia] => COMODORO BURGUER
      [Telefone] => (41) 99726-0510
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3086
      [Situacao] => ativo
    )

  [157] => Array
    (
      [IdUsuario] => 123
      [NomeFantasia] => CONNECT
      [Telefone] => (41) 99191-2226
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1113
      [Situacao] => ativo
    )

  [158] => Array
    (
      [IdUsuario] => 273
      [NomeFantasia] => Consórcio Servopa
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q216
      [Situacao] => inativo
    )

  [159] => Array
    (
      [IdUsuario] => 162
      [NomeFantasia] => CONVEX
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q122
      [Situacao] => inativo
    )

  [160] => Array
    (
      [IdUsuario] => 801
      [NomeFantasia] => COPO DE LEITE
      [Telefone] => (41) 98413-9404
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1138
      [Situacao] => ativo
    )

  [161] => Array
    (
      [IdUsuario] => 360
      [NomeFantasia] => COR DE ROSA
      [Telefone] => (41) 3212-3611
      [Telefone2] => (41) 3212-3611
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3112/3113
      [Situacao] => ativo
    )

  [162] => Array
    (
      [IdUsuario] => 931
      [NomeFantasia] => COTTON:ON
      [Telefone] => (00) 0000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1086/1087
      [Situacao] => ativo
    )

  [163] => Array
    (
      [IdUsuario] => 332
      [NomeFantasia] => COXINHA LOVERS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3068
      [Situacao] => ativo
    )

  [164] => Array
    (
      [IdUsuario] => 382
      [NomeFantasia] => CREMA CAFÉ
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q327/328
      [Situacao] => inativo
    )

  [165] => Array
    (
      [IdUsuario] => 881
      [NomeFantasia] => CROASONHO
      [Telefone] => (41) 9982-8486
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3081
      [Situacao] => ativo
    )

  [166] => Array
    (
      [IdUsuario] => 449
      [NomeFantasia] => CROCS
      [Telefone] => (41) 99154-9300
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q121
      [Situacao] => ativo
    )

  [167] => Array
    (
      [IdUsuario] => 783
      [NomeFantasia] => CS CLUB / CS CLUB JOY
      [Telefone] => (41) 99671-6240
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1008
      [Situacao] => ativo
    )

  [168] => Array
    (
      [IdUsuario] => 777
      [NomeFantasia] => CURITIBA CENTRO ÓTICO
      [Telefone] => (41) 99258-4651
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1124
      [Situacao] => ativo
    )

  [169] => Array
    (
      [IdUsuario] => 330
      [NomeFantasia] => CVC
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => (41) 2109-1710
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3066
      [Situacao] => ativo
    )

  [170] => Array
    (
      [IdUsuario] => 396
      [NomeFantasia] => DA VINCI LOTERIAS
      [Telefone] => (41) 3212-3500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => S01
      [Situacao] => ativo
    )

  [171] => Array
    (
      [IdUsuario] => 209
      [NomeFantasia] => DALITZ JOALHEIROS
      [Telefone] => (41) 99940-3111
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2016
      [Situacao] => ativo
    )

  [172] => Array
    (
      [IdUsuario] => 351
      [NomeFantasia] => DAMYLLER
      [Telefone] => (41) 99936-5349
      [Telefone2] => (41) 3461-2000
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3098/99
      [Situacao] => ativo
    )

  [173] => Array
    (
      [IdUsuario] => 410
      [NomeFantasia] => DAPI - DIAGNÓSTICO
      [Telefone] => (41) 3335-2414
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G2
      [Luc] => S22 
      [Situacao] => ativo
    )

  [174] => Array
    (
      [IdUsuario] => 663
      [NomeFantasia] => DARK SUGAR
      [Telefone] => (41) 98868-4267
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3109
      [Situacao] => ativo
    )

  [175] => Array
    (
      [IdUsuario] => 316
      [NomeFantasia] => DAS ARÁBIAS
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3053
      [Situacao] => ativo
    )

  [176] => Array
    (
      [IdUsuario] => 401
      [NomeFantasia] => DECO SKIN
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 9681-7221
      [Piso] => 0
      [Luc] => S07-C
      [Situacao] => ativo
    )

  [177] => Array
    (
      [IdUsuario] => 261
      [NomeFantasia] => Decore Bem
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q201
      [Situacao] => inativo
    )

  [178] => Array
    (
      [IdUsuario] => 172
      [NomeFantasia] => DELICITÁ
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3223-4981
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q134
      [Situacao] => ativo
    )

  [179] => Array
    (
      [IdUsuario] => 580
      [NomeFantasia] => DELIVERY CENTER
      [Telefone] => (55) 99714-5055
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G2
      [Luc] => S24
      [Situacao] => ativo
    )

  [180] => Array
    (
      [IdUsuario] => 294
      [NomeFantasia] => DELROY
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3024
      [Situacao] => inativo
    )

  [181] => Array
    (
      [IdUsuario] => 361
      [NomeFantasia] => DI POLLINI
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3212-3292
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3114
      [Situacao] => inativo
    )

  [182] => Array
    (
      [IdUsuario] => 343
      [NomeFantasia] => DISK INGRESSO
      [Telefone] => (41) 3315-0808
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3088
      [Situacao] => ativo
    )

  [183] => Array
    (
      [IdUsuario] => 270
      [NomeFantasia] => DOM SMART
      [Telefone] => (41) 0000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q213
      [Situacao] => ativo
    )

  [184] => Array
    (
      [IdUsuario] => 133
      [NomeFantasia] => DOMINÓ KIDS
      [Telefone] => (41) 3016-6494
      [Telefone2] => (41) 3045-9076
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1126
      [Situacao] => ativo
    )

  [185] => Array
    (
      [IdUsuario] => 75
      [NomeFantasia] => DONNA
      [Telefone] => (41) 3229-4635
      [Telefone2] => (41) 3016-1441
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1053/54
      [Situacao] => inativo
    )

  [186] => Array
    (
      [IdUsuario] => 70
      [NomeFantasia] => DOOPLEX JEANS
      [Telefone] => (41) 9689-0556
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1047
      [Situacao] => inativo
    )

  [187] => Array
    (
      [IdUsuario] => 358
      [NomeFantasia] => DPR
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 3015-0333
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3110
      [Situacao] => ativo
    )

  [188] => Array
    (
      [IdUsuario] => 532
      [NomeFantasia] => DRIBLE STORE
      [Telefone] => (41) 9924-8502
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2038
      [Situacao] => inativo
    )

  [189] => Array
    (
      [IdUsuario] => 175
      [NomeFantasia] => D´ VICZ
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3077-9040
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q138
      [Situacao] => inativo
    )

  [190] => Array
    (
      [IdUsuario] => 137
      [NomeFantasia] => D´MALU
      [Telefone] => (41) 3085 1596
      [Telefone2] => (41) 3027-4050
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1131
      [Situacao] => ativo
    )

  [191] => Array
    (
      [IdUsuario] => 155
      [NomeFantasia] => D´ROSE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q112
      [Situacao] => ativo
    )

  [192] => Array
    (
      [IdUsuario] => 268
      [NomeFantasia] => E-MOTION
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3233-6924
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q211
      [Situacao] => ativo
    )

  [193] => Array
    (
      [IdUsuario] => 237
      [NomeFantasia] => ELLI BANDEIRA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2054
      [Situacao] => inativo
    )

  [194] => Array
    (
      [IdUsuario] => 657
      [NomeFantasia] => EMPADA CAPITAL
      [Telefone] => (41) 99862-8353
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => QS-13
      [Situacao] => ativo
    )

  [195] => Array
    (
      [IdUsuario] => 414
      [NomeFantasia] => EMPADA CAPITAL
      [Telefone] => (41) 99218-0964
      [Telefone2] => 3278-8338
      [Piso] => 0
      [Luc] => QS14
      [Situacao] => inativo
    )

  [196] => Array
    (
      [IdUsuario] => 39
      [NomeFantasia] => ENIGMA G
      [Telefone] => (41) 99671-6769
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1007
      [Situacao] => ativo
    )

  [197] => Array
    (
      [IdUsuario] => 942
      [NomeFantasia] => ENIGMA MODA MULHER E PLUS
      [Telefone] => (41) 99671-6769
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1069
      [Situacao] => ativo
    )

  [198] => Array
    (
      [IdUsuario] => 339
      [NomeFantasia] => ESPAÇO ZAZZU
      [Telefone] => (41) 98807-3944
      [Telefone2] => (41) 9919-9363
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3083
      [Situacao] => inativo
    )

  [199] => Array
    (
      [IdUsuario] => 269
      [NomeFantasia] => Esporte Fino
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q212
      [Situacao] => inativo
    )

  [200] => Array
    (
      [IdUsuario] => 618
      [NomeFantasia] => ESPORTE FINO STORE
      [Telefone] => (41) 99957-1953
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q133
      [Situacao] => inativo
    )

  [201] => Array
    (
      [IdUsuario] => 211
      [NomeFantasia] => ESTOQUE
      [Telefone] => (41) 4163-8339
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2019/20
      [Situacao] => inativo
    )

  [202] => Array
    (
      [IdUsuario] => 50
      [NomeFantasia] => EUDORA
      [Telefone] => (41) 3521-3241
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1020
      [Situacao] => ativo
    )

  [203] => Array
    (
      [IdUsuario] => 166
      [NomeFantasia] => EURO
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q128
      [Situacao] => inativo
    )

  [204] => Array
    (
      [IdUsuario] => 359
      [NomeFantasia] => EUROPIEL
      [Telefone] => (81) 2255-6505
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3111
      [Situacao] => ativo
    )

  [205] => Array
    (
      [IdUsuario] => 34
      [NomeFantasia] => EXPERT BEAUTY CENTER
      [Telefone] => (41) 3207-7400
      [Telefone2] => (41) 3207-7400
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1002
      [Situacao] => inativo
    )

  [206] => Array
    (
      [IdUsuario] => 941
      [NomeFantasia] => EXPO ÍNDIA
      [Telefone] => (41) 3329-0933
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => PE 001 e PE 003
      [Situacao] => ativo
    )

  [207] => Array
    (
      [IdUsuario] => 398
      [NomeFantasia] => FACIAL CLINIC
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => S04/05
      [Situacao] => ativo
    )

  [208] => Array
    (
      [IdUsuario] => 42
      [NomeFantasia] => FARMÁCIA NISSEI
      [Telefone] => (41) 3213-8387
      [Telefone2] => (41) 3213-9174
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1010
      [Situacao] => ativo
    )

  [209] => Array
    (
      [IdUsuario] => 244
      [NomeFantasia] => FAST SHOP
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 206263/64/65/66
      [Situacao] => ativo
    )

  [210] => Array
    (
      [IdUsuario] => 348
      [NomeFantasia] => FATTO A MANO
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3095
      [Situacao] => ativo
    )

  [211] => Array
    (
      [IdUsuario] => 167
      [NomeFantasia] => FÁBRICA DI CHOCOLATE
      [Telefone] => (41) 99918-2360
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q129
      [Situacao] => ativo
    )

  [212] => Array
    (
      [IdUsuario] => 629
      [NomeFantasia] => FIRST CLASS
      [Telefone] => (21) 9817-2139
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2055
      [Situacao] => ativo
    )

  [213] => Array
    (
      [IdUsuario] => 608
      [NomeFantasia] => FLORA PURA
      [Telefone] => (41) 99971-3850
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1097
      [Situacao] => ativo
    )

  [214] => Array
    (
      [IdUsuario] => 675
      [NomeFantasia] => FLOW FRESH TO GO
      [Telefone] => (41) 99523-7260
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3083
      [Situacao] => ativo
    )

  [215] => Array
    (
      [IdUsuario] => 383
      [NomeFantasia] => FREDDO
      [Telefone] => (41) 99635-4853
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q331
      [Situacao] => ativo
    )

  [216] => Array
    (
      [IdUsuario] => 194
      [NomeFantasia] => FREEFARO
      [Telefone] => (41) 99761-7200
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q157
      [Situacao] => inativo
    )

  [217] => Array
    (
      [IdUsuario] => 74
      [NomeFantasia] => FRISCHMANN´S
      [Telefone] => (41) 3232-5711
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1051/1052
      [Situacao] => inativo
    )

  [218] => Array
    (
      [IdUsuario] => 161
      [NomeFantasia] => FRISE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q120
      [Situacao] => inativo
    )

  [219] => Array
    (
      [IdUsuario] => 376
      [NomeFantasia] => FRUG FROZEN
      [Telefone] => (41) 98809-1667
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-310
      [Situacao] => ativo
    )

  [220] => Array
    (
      [IdUsuario] => 196
      [NomeFantasia] => FUN FAST
      [Telefone] => (41) 99197-1916
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q159
      [Situacao] => inativo
    )

  [221] => Array
    (
      [IdUsuario] => 415
      [NomeFantasia] => FUN FAST
      [Telefone] => (41) 99197-1916
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => SQ-15
      [Situacao] => ativo
    )

  [222] => Array
    (
      [IdUsuario] => 385
      [NomeFantasia] => FUN FIT
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q333
      [Situacao] => inativo
    )

  [223] => Array
    (
      [IdUsuario] => 723
      [NomeFantasia] => FUN SHOES
      [Telefone] => (41) 98833-2077
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-333
      [Situacao] => ativo
    )

  [224] => Array
    (
      [IdUsuario] => 121
      [NomeFantasia] => GABS
      [Telefone] => (41) 3040-3737
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1111
      [Situacao] => ativo
    )

  [225] => Array
    (
      [IdUsuario] => 118
      [NomeFantasia] => GAMELAND
      [Telefone] => (41) 3029-3201
      [Telefone2] => (41) 3029-3201
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1107
      [Situacao] => ativo
    )

  [226] => Array
    (
      [IdUsuario] => 246
      [NomeFantasia] => GARBO
      [Telefone] => (11) 3392-1421
      [Telefone2] => 3392-1433
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2069
      [Situacao] => inativo
    )

  [227] => Array
    (
      [IdUsuario] => 813
      [NomeFantasia] => GAROTAS FASHION 
      [Telefone] => (41) 98446-6343
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1071
      [Situacao] => ativo
    )

  [228] => Array
    (
      [IdUsuario] => 319
      [NomeFantasia] => GEORGE´S
      [Telefone] => (41) 99185-2499
      [Telefone2] => (41) 3212-3681
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3055/56
      [Situacao] => ativo
    )

  [229] => Array
    (
      [IdUsuario] => 407
      [NomeFantasia] => GO WASH
      [Telefone] => (41) 99743-5753
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => S13
      [Situacao] => ativo
    )

  [230] => Array
    (
      [IdUsuario] => 263
      [NomeFantasia] => GOL LINHAS AÉREAS
      [Telefone] => (41) 99893-0089
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q203
      [Situacao] => ativo
    )

  [231] => Array
    (
      [IdUsuario] => 853
      [NomeFantasia] => GOLF & LAZER
      [Telefone] => (41) 9995-3869
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q335
      [Situacao] => inativo
    )

  [232] => Array
    (
      [IdUsuario] => 338
      [NomeFantasia] => GOODIES BAKERY
      [Telefone] => (41) 9992-3893
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3082
      [Situacao] => inativo
    )

  [233] => Array
    (
      [IdUsuario] => 56
      [NomeFantasia] => GRAFFITE
      [Telefone] => (41) 3156-2774
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1029
      [Situacao] => ativo
    )

  [234] => Array
    (
      [IdUsuario] => 392
      [NomeFantasia] => GRAN´S CAFÉ
      [Telefone] => (41) 99977-8108
      [Telefone2] => (41) 3024-0482
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q340
      [Situacao] => ativo
    )

  [235] => Array
    (
      [IdUsuario] => 99
      [NomeFantasia] => HAND & MADE
      [Telefone] => (41) 3212-3223
      [Telefone2] => (41) 3212-3223
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1081
      [Situacao] => ativo
    )

  [236] => Array
    (
      [IdUsuario] => 292
      [NomeFantasia] => HANDBOOK
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3021/22
      [Situacao] => ativo
    )

  [237] => Array
    (
      [IdUsuario] => 688
      [NomeFantasia] => HAPPY MACHINE
      [Telefone] => (44) 98828-1338
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q-201
      [Situacao] => ativo
    )

  [238] => Array
    (
      [IdUsuario] => 934
      [NomeFantasia] => HAPPY MACHINE (QS-16)
      [Telefone] => (44) 98827-8491
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => QS-16
      [Situacao] => ativo
    )

  [239] => Array
    (
      [IdUsuario] => 86
      [NomeFantasia] => HAPPY WALK / MY COMFORT
      [Telefone] => (41) 3024-4445
      [Telefone2] => (41) 3029-8918
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1067
      [Situacao] => ativo
    )

  [240] => Array
    (
      [IdUsuario] => 104
      [NomeFantasia] => HAVAIANAS
      [Telefone] => (41) 3216-0014
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1088
      [Situacao] => ativo
    )

  [241] => Array
    (
      [IdUsuario] => 174
      [NomeFantasia] => HD STORE (Q137)
      [Telefone] => (41) 99222-5495
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q137
      [Situacao] => ativo
    )

  [242] => Array
    (
      [IdUsuario] => 150
      [NomeFantasia] => HD STORE (Q107)
      [Telefone] => (41) 99222-5495
      [Telefone2] => (41) 9967-1815
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q107
      [Situacao] => ativo
    )

  [243] => Array
    (
      [IdUsuario] => 218
      [NomeFantasia] => HERING KIDS
      [Telefone] => (41) 99102-7911
      [Telefone2] => (41) 3212-3663
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2029
      [Situacao] => ativo
    )

  [244] => Array
    (
      [IdUsuario] => 204
      [NomeFantasia] => HERING STORE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3212-3661
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2010/11
      [Situacao] => ativo
    )

  [245] => Array
    (
      [IdUsuario] => 205
      [NomeFantasia] => HOMEM S/A
      [Telefone] => (43) 98802-0963
      [Telefone2] => 
      [Piso] => l2
      [Luc] => 2012
      [Situacao] => ativo
    )

  [246] => Array
    (
      [IdUsuario] => 781
      [NomeFantasia] => HOPE
      [Telefone] => (45) 99137-4877
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2083
      [Situacao] => ativo
    )

  [247] => Array
    (
      [IdUsuario] => 529
      [NomeFantasia] => HOUSE MI
      [Telefone] => (41) 99982-7655
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q135
      [Situacao] => ativo
    )

  [248] => Array
    (
      [IdUsuario] => 726
      [NomeFantasia] => HYPHEN
      [Telefone] => (41) 3244-7543
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-159
      [Situacao] => inativo
    )

  [249] => Array
    (
      [IdUsuario] => 784
      [NomeFantasia] => IGOO
      [Telefone] => (41) 9899-5442
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-332
      [Situacao] => ativo
    )

  [250] => Array
    (
      [IdUsuario] => 61
      [NomeFantasia] => IMAGINARIUM
      [Telefone] => (00) 0000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1035
      [Situacao] => ativo
    )

  [251] => Array
    (
      [IdUsuario] => 278
      [NomeFantasia] => IMAX
      [Telefone] => (41) 99691-4415
      [Telefone2] => (41) 3212-3578
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3001
      [Situacao] => ativo
    )

  [252] => Array
    (
      [IdUsuario] => 207
      [NomeFantasia] => INNIT CONCEPT
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2014
      [Situacao] => inativo
    )

  [253] => Array
    (
      [IdUsuario] => 419
      [NomeFantasia] => INSTITUTO STROZZI
      [Telefone] => (41) 3212-3213
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => BC206A
      [Situacao] => inativo
    )

  [254] => Array
    (
      [IdUsuario] => 160
      [NomeFantasia] => Invader Games
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3216-1111
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q119
      [Situacao] => inativo
    )

  [255] => Array
    (
      [IdUsuario] => 217
      [NomeFantasia] => IPLACE
      [Telefone] => (42) 99801-4670
      [Telefone2] => (41) 3212-3732
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2036/2037
      [Situacao] => ativo
    )

  [256] => Array
    (
      [IdUsuario] => 128
      [NomeFantasia] => ISERVICE
      [Telefone] => (41) 3122-5700
      [Telefone2] => 3011-2305
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1121
      [Situacao] => ativo
    )

  [257] => Array
    (
      [IdUsuario] => 79
      [NomeFantasia] => ITM TIM
      [Telefone] => (41) 3013-0230
      [Telefone2] => (41) 3029-3096
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1058
      [Situacao] => ativo
    )

  [258] => Array
    (
      [IdUsuario] => 323
      [NomeFantasia] => IT´S GRILL
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3059 A
      [Situacao] => ativo
    )

  [259] => Array
    (
      [IdUsuario] => 616
      [NomeFantasia] => IWOO 
      [Telefone] => (41) 99147-4444
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q337
      [Situacao] => inativo
    )

  [260] => Array
    (
      [IdUsuario] => 944
      [NomeFantasia] => J CANEDO
      [Telefone] => (47) 99136-9999
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3100/3101
      [Situacao] => ativo
    )

  [261] => Array
    (
      [IdUsuario] => 774
      [NomeFantasia] => JAH AÇAÍ
      [Telefone] => (41) 99172-3824
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-342
      [Situacao] => ativo
    )

  [262] => Array
    (
      [IdUsuario] => 96
      [NomeFantasia] => JAPA SUPLEMENTOS
      [Telefone] => (41) 3027-9555
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1077
      [Situacao] => ativo
    )

  [263] => Array
    (
      [IdUsuario] => 341
      [NomeFantasia] => JARDIM DAS ERVAS
      [Telefone] => (41) 3382-1722
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3084/85
      [Situacao] => ativo
    )

  [264] => Array
    (
      [IdUsuario] => 302
      [NomeFantasia] => JERÔNIMO
      [Telefone] => (41) 98474-4861
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3038
      [Situacao] => ativo
    )

  [265] => Array
    (
      [IdUsuario] => 381
      [NomeFantasia] => JERÔNIMO ICE
      [Telefone] => (41) 98869-7029
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q326
      [Situacao] => inativo
    )

  [266] => Array
    (
      [IdUsuario] => 232
      [NomeFantasia] => JOALHERIA BOIKO
      [Telefone] => (41) 98806-6336
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2048
      [Situacao] => ativo
    )

  [267] => Array
    (
      [IdUsuario] => 36
      [NomeFantasia] => JOALHERIA DUMONT
      [Telefone] => (41) 3014-8080
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1003
      [Situacao] => ativo
    )

  [268] => Array
    (
      [IdUsuario] => 243
      [NomeFantasia] => JOHN ROGER
      [Telefone] => (43) 99608-9478
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2061
      [Situacao] => inativo
    )

  [269] => Array
    (
      [IdUsuario] => 584
      [NomeFantasia] => JOHNNY ROCKETS
      [Telefone] => (41) 98881-9391
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3116
      [Situacao] => ativo
    )

  [270] => Array
    (
      [IdUsuario] => 153
      [NomeFantasia] => JOKER SOCKS 
      [Telefone] => (41) 99118-8622
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q110
      [Situacao] => ativo
    )

  [271] => Array
    (
      [IdUsuario] => 271
      [NomeFantasia] => JOTA´S CAFÉ
      [Telefone] => (41) 98413-2179
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q214
      [Situacao] => inativo
    )

  [272] => Array
    (
      [IdUsuario] => 349
      [NomeFantasia] => KALUNGA
      [Telefone] => (41) 99181-3343
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3096/3097
      [Situacao] => ativo
    )

  [273] => Array
    (
      [IdUsuario] => 284
      [NomeFantasia] => Kasa da Sapatilha
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3013A
      [Situacao] => inativo
    )

  [274] => Array
    (
      [IdUsuario] => 758
      [NomeFantasia] => KEKALA
      [Telefone] => (41) 99835-3186
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-160
      [Situacao] => ativo
    )

  [275] => Array
    (
      [IdUsuario] => 371
      [NomeFantasia] => KEZ KIDS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q302
      [Situacao] => inativo
    )

  [276] => Array
    (
      [IdUsuario] => 307
      [NomeFantasia] => KFC
      [Telefone] => (41) 98863-7473
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3045
      [Situacao] => ativo
    )

  [277] => Array
    (
      [IdUsuario] => 191
      [NomeFantasia] => KIDS CAR
      [Telefone] => (45) 99901-1252
      [Telefone2] => (41) 3049-0672
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q154 
      [Situacao] => ativo
    )

  [278] => Array
    (
      [IdUsuario] => 702
      [NomeFantasia] => KIDS PARK
      [Telefone] => (41) 99942-4239
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1033
      [Situacao] => inativo
    )

  [279] => Array
    (
      [IdUsuario] => 59
      [NomeFantasia] => KID´S PARK
      [Telefone] => (41) 99599-7441
      [Telefone2] => (41) 3212-3697
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1033
      [Situacao] => ativo
    )

  [280] => Array
    (
      [IdUsuario] => 682
      [NomeFantasia] => KINGS SNEAKERS
      [Telefone] => (11) 98083-4233
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1032
      [Situacao] => ativo
    )

  [281] => Array
    (
      [IdUsuario] => 928
      [NomeFantasia] => KIZARA JOIAS
      [Telefone] => (11) 97634-0371
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-156
      [Situacao] => ativo
    )

  [282] => Array
    (
      [IdUsuario] => 180
      [NomeFantasia] => KO-OM
      [Telefone] => (43) 99983-7383
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q143
      [Situacao] => inativo
    )

  [283] => Array
    (
      [IdUsuario] => 303
      [NomeFantasia] => KOLIN JOIAS CONTEMPORÂNEAS E ACESSÓRIOS
      [Telefone] => (41) 99243-8187
      [Telefone2] => (41) 3582-1866
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3040
      [Situacao] => ativo
    )

  [284] => Array
    (
      [IdUsuario] => 298
      [NomeFantasia] => KOPENHAGEN
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3031
      [Situacao] => ativo
    )

  [285] => Array
    (
      [IdUsuario] => 367
      [NomeFantasia] => KYO JAPANESE FOOD
      [Telefone] => (41) 99811-0197
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3121/3122
      [Situacao] => inativo
    )

  [286] => Array
    (
      [IdUsuario] => 406
      [NomeFantasia] => LA MAMMA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3298-0303
      [Piso] => 0
      [Luc] => S-11/12
      [Situacao] => inativo
    )

  [287] => Array
    (
      [IdUsuario] => 583
      [NomeFantasia] => LA MANDINNE
      [Telefone] => (47) 99943-2777
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2007
      [Situacao] => inativo
    )

  [288] => Array
    (
      [IdUsuario] => 223
      [NomeFantasia] => LA ROSIE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3039-2860
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2035
      [Situacao] => ativo
    )

  [289] => Array
    (
      [IdUsuario] => 152
      [NomeFantasia] => LA UNIQUE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q108 
      [Situacao] => inativo
    )

  [290] => Array
    (
      [IdUsuario] => 409
      [NomeFantasia] => LABORATÓRIO FRISCHMANN AISENGART
      [Telefone] => (41) 98871-8023
      [Telefone2] => (41) 3372-4705
      [Piso] => G2 e G3
      [Luc] => S-21/S-31
      [Situacao] => ativo
    )

  [291] => Array
    (
      [IdUsuario] => 403
      [NomeFantasia] => LABORATÓRIO UNIMED CURITIBA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3019-2000
      [Piso] => 0
      [Luc] => S08
      [Situacao] => inativo
    )

  [292] => Array
    (
      [IdUsuario] => 333
      [NomeFantasia] => LANU
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3069/3070
      [Situacao] => inativo
    )

  [293] => Array
    (
      [IdUsuario] => 286
      [NomeFantasia] => LATAM VIAGENS
      [Telefone] => (41) 99997-4484
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3014
      [Situacao] => inativo
    )

  [294] => Array
    (
      [IdUsuario] => 713
      [NomeFantasia] => LE PETIT MACARONS BOUTIQUE
      [Telefone] => (41) 9886-1097
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-337
      [Situacao] => ativo
    )

  [295] => Array
    (
      [IdUsuario] => 101
      [NomeFantasia] => LE POSTICHE
      [Telefone] => (41) 3016-5857
      [Telefone2] => (41) 3212-3880
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1083
      [Situacao] => ativo
    )

  [296] => Array
    (
      [IdUsuario] => 134
      [NomeFantasia] => LE SENECHAL
      [Telefone] => (41) 3669-0242
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1127
      [Situacao] => ativo
    )

  [297] => Array
    (
      [IdUsuario] => 141
      [NomeFantasia] => LEVICK
      [Telefone] => (41) 3247-0600
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1137
      [Situacao] => ativo
    )

  [298] => Array
    (
      [IdUsuario] => 300
      [NomeFantasia] => LEVIS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3035/3036
      [Situacao] => ativo
    )

  [299] => Array
    (
      [IdUsuario] => 354
      [NomeFantasia] => LEZ A LEZ
      [Telefone] => (41) 99152-9244
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3105/06
      [Situacao] => ativo
    )

  [300] => Array
    (
      [IdUsuario] => 283
      [NomeFantasia] => LÉO COSMÉTICOS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3009/3010/3011/3012
      [Situacao] => ativo
    )

  [301] => Array
    (
      [IdUsuario] => 833
      [NomeFantasia] => LIBERDADE DOCE
      [Telefone] => (41) 99718-9887
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q163
      [Situacao] => inativo
    )

  [302] => Array
    (
      [IdUsuario] => 947
      [NomeFantasia] => LIKES
      [Telefone] => (42) 99105-0081
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1123
      [Situacao] => ativo
    )

  [303] => Array
    (
      [IdUsuario] => 257
      [NomeFantasia] => LILAC
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2081
      [Situacao] => ativo
    )

  [304] => Array
    (
      [IdUsuario] => 68
      [NomeFantasia] => LINDA MORA
      [Telefone] => (41) 3245-1350
      [Telefone2] => (41) 3212-3604
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1045
      [Situacao] => ativo
    )

  [305] => Array
    (
      [IdUsuario] => 673
      [NomeFantasia] => LINDT
      [Telefone] => (41) 99689-8363
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1082
      [Situacao] => ativo
    )

  [306] => Array
    (
      [IdUsuario] => 231
      [NomeFantasia] => LIVRARIAS CURITIBA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3330-5031
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2047 Anc. 9
      [Situacao] => ativo
    )

  [307] => Array
    (
      [IdUsuario] => 761
      [NomeFantasia] => LIZZAN
      [Telefone] => (41) 99936-4319
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3037
      [Situacao] => ativo
    )

  [308] => Array
    (
      [IdUsuario] => 421
      [NomeFantasia] => Loja Teste
      [Telefone] => (11) 4305-9115
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 1
      [Luc] => 99999
      [Situacao] => inativo
    )

  [309] => Array
    (
      [IdUsuario] => 451
      [NomeFantasia] => LOJA TESTE
      [Telefone] => (41) 3212-3500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 0
      [Situacao] => ativo
    )

  [310] => Array
    (
      [IdUsuario] => 33
      [NomeFantasia] => LOJAS AMERICANAS
      [Telefone] => (41) 99857-0861
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1001
      [Situacao] => ativo
    )

  [311] => Array
    (
      [IdUsuario] => 103
      [NomeFantasia] => LOJAS COLOMBO
      [Telefone] => (54) 3268-8353
      [Telefone2] => (54) 3268-8240
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1086/87/1136/1137
      [Situacao] => inativo
    )

  [312] => Array
    (
      [IdUsuario] => 272
      [NomeFantasia] => LOS PALETEIROS
      [Telefone] => (41) 9911-2153
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q215
      [Situacao] => inativo
    )

  [313] => Array
    (
      [IdUsuario] => 397
      [NomeFantasia] => LOS QUADROS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => S02/03
      [Situacao] => inativo
    )

  [314] => Array
    (
      [IdUsuario] => 416
      [NomeFantasia] => LOS QUADROS Inaug. 01/02/2020
      [Telefone] => (41) 99929-8228
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => QS15-A
      [Situacao] => inativo
    )

  [315] => Array
    (
      [IdUsuario] => 254
      [NomeFantasia] => LOTTUS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2078
      [Situacao] => ativo
    )

  [316] => Array
    (
      [IdUsuario] => 91
      [NomeFantasia] => LOVIN
      [Telefone] => (41) 3022-0066
      [Telefone2] => (41) 3082-6334
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1071
      [Situacao] => inativo
    )

  [317] => Array
    (
      [IdUsuario] => 275
      [NomeFantasia] => LUCKY SUNGLASSES
      [Telefone] => (41) 3212-3824
      [Telefone2] => (41) 3206-8406
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q218
      [Situacao] => ativo
    )

  [318] => Array
    (
      [IdUsuario] => 110
      [NomeFantasia] => LUK CALÇADOS
      [Telefone] => (41) 99979-7049
      [Telefone2] => (41) 3224-1473
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1094
      [Situacao] => inativo
    )

  [319] => Array
    (
      [IdUsuario] => 52
      [NomeFantasia] => LUMAÊ
      [Telefone] => (41) 3225-2668
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1022/1023
      [Situacao] => ativo
    )

  [320] => Array
    (
      [IdUsuario] => 762
      [NomeFantasia] => LUMAÊ GOLD
      [Telefone] => (41) 99971-5233
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1135
      [Situacao] => ativo
    )

  [321] => Array
    (
      [IdUsuario] => 77
      [NomeFantasia] => LUPO
      [Telefone] => (41) 99684-6151
      [Telefone2] => (41) 3018-3887
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1056
      [Situacao] => ativo
    )

  [322] => Array
    (
      [IdUsuario] => 891
      [NomeFantasia] => LUPO SPORTS
      [Telefone] => (41) 99972-7762
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2077
      [Situacao] => ativo
    )

  [323] => Array
    (
      [IdUsuario] => 208
      [NomeFantasia] => LUZ DA LUA
      [Telefone] => (41) 99174-5736
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2015
      [Situacao] => ativo
    )

  [324] => Array
    (
      [IdUsuario] => 158
      [NomeFantasia] => L’OCCITANE AU BRÉSIL
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3319-2879
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q117
      [Situacao] => ativo
    )

  [325] => Array
    (
      [IdUsuario] => 202
      [NomeFantasia] => M. MARTAN
      [Telefone] => (11) 97449-7896
      [Telefone2] => 19 2102-2354
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2044
      [Situacao] => ativo
    )

  [326] => Array
    (
      [IdUsuario] => 336
      [NomeFantasia] => MADERO
      [Telefone] => (41) 99870-2265
      [Telefone2] => (41) 3212-3814
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3078/3079/3080
      [Situacao] => ativo
    )

  [327] => Array
    (
      [IdUsuario] => 940
      [NomeFantasia] => MADHUBAN
      [Telefone] => (11) 99309-3450
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-141
      [Situacao] => ativo
    )

  [328] => Array
    (
      [IdUsuario] => 672
      [NomeFantasia] => MAGAZINE LUIZA
      [Telefone] => (11) 99752-9760
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3092/3093/3094
      [Situacao] => ativo
    )

  [329] => Array
    (
      [IdUsuario] => 350
      [NomeFantasia] => MAGIC GAMES
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3096A
      [Situacao] => ativo
    )

  [330] => Array
    (
      [IdUsuario] => 937
      [NomeFantasia] => MAGIC LIVROS
      [Telefone] => (11) 2476-1100
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Praças de Evento Sec
      [Situacao] => ativo
    )

  [331] => Array
    (
      [IdUsuario] => 90
      [NomeFantasia] => MANIA DA MODA
      [Telefone] => (41) 3082-0883
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1070
      [Situacao] => ativo
    )

  [332] => Array
    (
      [IdUsuario] => 94
      [NomeFantasia] => MANZONI
      [Telefone] => (41) 3085-2959
      [Telefone2] => (41) 3085-2959
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1074/1075
      [Situacao] => ativo
    )

  [333] => Array
    (
      [IdUsuario] => 186
      [NomeFantasia] => MARIA AÇAI
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q149
      [Situacao] => ativo
    )

  [334] => Array
    (
      [IdUsuario] => 130
      [NomeFantasia] => MARIA BONITA
      [Telefone] => (41) 99647-0485
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1123
      [Situacao] => ativo
    )

  [335] => Array
    (
      [IdUsuario] => 249
      [NomeFantasia] => MARISA
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => (41) 3888-5900
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2072A
      [Situacao] => ativo
    )

  [336] => Array
    (
      [IdUsuario] => 543
      [NomeFantasia] => MARK LASER PERSONALITTÉ
      [Telefone] => (45) 99107-0077
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q302
      [Situacao] => ativo
    )

  [337] => Array
    (
      [IdUsuario] => 622
      [NomeFantasia] => MAZE
      [Telefone] => (11) 98235-6557
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1096
      [Situacao] => ativo
    )

  [338] => Array
    (
      [IdUsuario] => 334
      [NomeFantasia] => MC DONALDS
      [Telefone] => (41) 3212-3214
      [Telefone2] => (41) 3015-5394
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3071/72/73/74
      [Situacao] => ativo
    )

  [339] => Array
    (
      [IdUsuario] => 183
      [NomeFantasia] => MC DONALDS
      [Telefone] => (41) 3212-3214
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q146
      [Situacao] => ativo
    )

  [340] => Array
    (
      [IdUsuario] => 380
      [NomeFantasia] => MC DONALDS - SORVETE
      [Telefone] => (41) 3212-3214
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q322
      [Situacao] => ativo
    )

  [341] => Array
    (
      [IdUsuario] => 585
      [NomeFantasia] => MEGA PLUSH
      [Telefone] => (47) 99119-1884
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q136
      [Situacao] => ativo
    )

  [342] => Array
    (
      [IdUsuario] => 146
      [NomeFantasia] => MEIMALHA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3363-1395
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1141/42
      [Situacao] => ativo
    )

  [343] => Array
    (
      [IdUsuario] => 157
      [NomeFantasia] => MERCADO BANHO
      [Telefone] => (41) 99118-2128
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q115
      [Situacao] => inativo
    )

  [344] => Array
    (
      [IdUsuario] => 290
      [NomeFantasia] => METZEN JÓIAS E PRESENTES
      [Telefone] => (41) 99967-3302
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3018
      [Situacao] => ativo
    )

  [345] => Array
    (
      [IdUsuario] => 842
      [NomeFantasia] => MICRODUINO
      [Telefone] => (41) 99632-0439
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q-212
      [Situacao] => inativo
    )

  [346] => Array
    (
      [IdUsuario] => 49
      [NomeFantasia] => MIL BIJUS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1019
      [Situacao] => ativo
    )

  [347] => Array
    (
      [IdUsuario] => 140
      [NomeFantasia] => MILANO
      [Telefone] => (41) 3212 3675
      [Telefone2] => (16) 3702-4500
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1135
      [Situacao] => inativo
    )

  [348] => Array
    (
      [IdUsuario] => 517
      [NomeFantasia] => MILKLÂNDIA
      [Telefone] => (41) 99555-5656
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q123
      [Situacao] => ativo
    )

  [349] => Array
    (
      [IdUsuario] => 683
      [NomeFantasia] => MILKY MOO
      [Telefone] => (12) 9886-8737
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3039
      [Situacao] => ativo
    )

  [350] => Array
    (
      [IdUsuario] => 64
      [NomeFantasia] => MINI KALZONE
      [Telefone] => (00) 0000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1040
      [Situacao] => ativo
    )

  [351] => Array
    (
      [IdUsuario] => 253
      [NomeFantasia] => MINI KILO
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2077
      [Situacao] => inativo
    )

  [352] => Array
    (
      [IdUsuario] => 374
      [NomeFantasia] => MINI ORBE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q307
      [Situacao] => inativo
    )

  [353] => Array
    (
      [IdUsuario] => 69
      [NomeFantasia] => MODELLA
      [Telefone] => (41) 3273-7932
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1046
      [Situacao] => ativo
    )

  [354] => Array
    (
      [IdUsuario] => 379
      [NomeFantasia] => MONCLOA TEA BOUTIQUE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q319
      [Situacao] => ativo
    )

  [355] => Array
    (
      [IdUsuario] => 285
      [NomeFantasia] => MONIÊ
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3013
      [Situacao] => ativo
    )

  [356] => Array
    (
      [IdUsuario] => 876
      [NomeFantasia] => MONTANA GRILL
      [Telefone] => (41) 99826-9421
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3053A
      [Situacao] => ativo
    )

  [357] => Array
    (
      [IdUsuario] => 173
      [NomeFantasia] => MOOV
      [Telefone] => (41) 3212-3500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q128
      [Situacao] => inativo
    )

  [358] => Array
    (
      [IdUsuario] => 214
      [NomeFantasia] => MORANA
      [Telefone] => (41) 9987-5204
      [Telefone2] => (41) 3212-3920
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2024
      [Situacao] => ativo
    )

  [359] => Array
    (
      [IdUsuario] => 260
      [NomeFantasia] => MORMAI
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2084
      [Situacao] => ativo
    )

  [360] => Array
    (
      [IdUsuario] => 786
      [NomeFantasia] => MOTION SPHERE 
      [Telefone] => (41) 99754-1916
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Praças de Evento - P
      [Situacao] => inativo
    )

  [361] => Array
    (
      [IdUsuario] => 189
      [NomeFantasia] => MOTOROLA
      [Telefone] => (41) 99777-4532
      [Telefone2] => (51)8229-2772
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q152
      [Situacao] => ativo
    )

  [362] => Array
    (
      [IdUsuario] => 898
      [NomeFantasia] => MOTOROLA (1130A)
      [Telefone] => (41) 99889-0385
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1138A
      [Situacao] => ativo
    )

  [363] => Array
    (
      [IdUsuario] => 908
      [NomeFantasia] => MR. CAT
      [Telefone] => (41) 99963-1502
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1138-A
      [Situacao] => ativo
    )

  [364] => Array
    (
      [IdUsuario] => 313
      [NomeFantasia] => MR. CHEFF GASTRONOMIA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3051
      [Situacao] => ativo
    )

  [365] => Array
    (
      [IdUsuario] => 689
      [NomeFantasia] => MR. KIDS
      [Telefone] => (11) 5058-2111
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => QS-15A
      [Situacao] => ativo
    )

  [366] => Array
    (
      [IdUsuario] => 148
      [NomeFantasia] => MR. PRETZELS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3667-3634
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q105
      [Situacao] => ativo
    )

  [367] => Array
    (
      [IdUsuario] => 41
      [NomeFantasia] => MULTICOISAS
      [Telefone] => (41) 99968-0733
      [Telefone2] => (41) 3029-8626
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1009
      [Situacao] => ativo
    )

  [368] => Array
    (
      [IdUsuario] => 472
      [NomeFantasia] => MUNDIAL FOOD
      [Telefone] => (41) 3212-3834
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3049
      [Situacao] => ativo
    )

  [369] => Array
    (
      [IdUsuario] => 311
      [NomeFantasia] => MUNDIAL FOOD
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3049
      [Situacao] => inativo
    )

  [370] => Array
    (
      [IdUsuario] => 575
      [NomeFantasia] => MUNDO DO FUTEBOL
      [Telefone] => (41) 99552-3401
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1048
      [Situacao] => inativo
    )

  [371] => Array
    (
      [IdUsuario] => 366
      [NomeFantasia] => MUSTANG SALLY
      [Telefone] => (41) 3212-3772
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3120
      [Situacao] => ativo
    )

  [372] => Array
    (
      [IdUsuario] => 87
      [NomeFantasia] => MY COMFORT
      [Telefone] => (41) 3212-3671
      [Telefone2] => (41) 3068-7676
      [Piso] => 0
      [Luc] => 
      [Situacao] => inativo
    )

  [373] => Array
    (
      [IdUsuario] => 388
      [NomeFantasia] => MY COOKIES
      [Telefone] => (41) 99500-7037
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q336
      [Situacao] => inativo
    )

  [374] => Array
    (
      [IdUsuario] => 201
      [NomeFantasia] => NAKYK 
      [Telefone] => (41) 99715-4942
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2006
      [Situacao] => ativo
    )

  [375] => Array
    (
      [IdUsuario] => 105
      [NomeFantasia] => NATURA
      [Telefone] => (41) 9774-8054
      [Telefone2] => (11) 4389-6332
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1089
      [Situacao] => ativo
    )

  [376] => Array
    (
      [IdUsuario] => 681
      [NomeFantasia] => NESH ECO COSMÉTICOS
      [Telefone] => (41) 99577-3538
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1095
      [Situacao] => ativo
    )

  [377] => Array
    (
      [IdUsuario] => 906
      [NomeFantasia] => NET CAPS
      [Telefone] => (41) 99944-3340
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-103
      [Situacao] => ativo
    )

  [378] => Array
    (
      [IdUsuario] => 502
      [NomeFantasia] => NEW ERA
      [Telefone] => (44) 99881-2871
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3086A
      [Situacao] => ativo
    )

  [379] => Array
    (
      [IdUsuario] => 357
      [NomeFantasia] => NEW YORK CAFÉ
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3109
      [Situacao] => inativo
    )

  [380] => Array
    (
      [IdUsuario] => 54
      [NomeFantasia] => NO PÉ CALÇADOS
      [Telefone] => (41) 3015-0639
      [Telefone2] => (41) 3212-3825
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1025
      [Situacao] => ativo
    )

  [381] => Array
    (
      [IdUsuario] => 642
      [NomeFantasia] => NO PÉ KIDS
      [Telefone] => (41) 9911-2975
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1037
      [Situacao] => ativo
    )

  [382] => Array
    (
      [IdUsuario] => 588
      [NomeFantasia] => noel 
      [Telefone] => (41) 9975-6001
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2025
      [Situacao] => inativo
    )

  [383] => Array
    (
      [IdUsuario] => 184
      [NomeFantasia] => NOHRAAN
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3117-7757
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q147
      [Situacao] => inativo
    )

  [384] => Array
    (
      [IdUsuario] => 883
      [NomeFantasia] => NUTS
      [Telefone] => (41) 99924-5760
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q156
      [Situacao] => inativo
    )

  [385] => Array
    (
      [IdUsuario] => 372
      [NomeFantasia] => NUTTY BAVARIAN
      [Telefone] => (41) 99995-7245
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q303
      [Situacao] => ativo
    )

  [386] => Array
    (
      [IdUsuario] => 413
      [NomeFantasia] => NUTTY UP
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => QS13
      [Situacao] => inativo
    )

  [387] => Array
    (
      [IdUsuario] => 48
      [NomeFantasia] => O BOTICÁRIO
      [Telefone] => (41) 98845-7243
      [Telefone2] => 3521-3404
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1018
      [Situacao] => ativo
    )

  [388] => Array
    (
      [IdUsuario] => 420
      [NomeFantasia] => ODONTO PALLADIUM
      [Telefone] => (41) 3212-3200
      [Telefone2] => 
      [Piso] => P2
      [Luc] => BC207
      [Situacao] => ativo
    )

  [389] => Array
    (
      [IdUsuario] => 295
      [NomeFantasia] => OFF PREMIUM
      [Telefone] => (41) 9853-0778
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3025/3026/3027
      [Situacao] => ativo
    )

  [390] => Array
    (
      [IdUsuario] => 108
      [NomeFantasia] => OI CELULAR
      [Telefone] => (41) 3305-1674
      [Telefone2] => (41) 3305-3696
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1092
      [Situacao] => inativo
    )

  [391] => Array
    (
      [IdUsuario] => 156
      [NomeFantasia] => OJOY (Q113) 
      [Telefone] => (48) 99112-0006
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-113
      [Situacao] => ativo
    )

  [392] => Array
    (
      [IdUsuario] => 170
      [NomeFantasia] => OJOY (Q132)
      [Telefone] => (48) 99112-0006
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q132
      [Situacao] => ativo
    )

  [393] => Array
    (
      [IdUsuario] => 122
      [NomeFantasia] => OMAR CALÇADOS
      [Telefone] => (41) 3901-7700
      [Telefone2] => 3901-7771
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1112
      [Situacao] => ativo
    )

  [394] => Array
    (
      [IdUsuario] => 798
      [NomeFantasia] => OPHICINA
      [Telefone] => (19) 99417-0237
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1094
      [Situacao] => ativo
    )

  [395] => Array
    (
      [IdUsuario] => 135
      [NomeFantasia] => ORTOBOM
      [Telefone] => (11) 3159-1624
      [Telefone2] => (41) 3039-4931
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1128/29
      [Situacao] => ativo
    )

  [396] => Array
    (
      [IdUsuario] => 945
      [NomeFantasia] => ORTOBOM (EVENTO)
      [Telefone] => (00) 0000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Praças de Evento Sec
      [Situacao] => ativo
    )

  [397] => Array
    (
      [IdUsuario] => 125
      [NomeFantasia] => OTELLO
      [Telefone] => (41) 3014-9138
      [Telefone2] => 3254-2694
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1115/16
      [Situacao] => ativo
    )

  [398] => Array
    (
      [IdUsuario] => 53
      [NomeFantasia] => ÓTICA BOA VISTA
      [Telefone] => (41) 3085-0569
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1024
      [Situacao] => ativo
    )

  [399] => Array
    (
      [IdUsuario] => 778
      [NomeFantasia] => ÓTICA LENS
      [Telefone] => (41) 99258-4651
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1090
      [Situacao] => ativo
    )

  [400] => Array
    (
      [IdUsuario] => 722
      [NomeFantasia] => ÓTICAS CAROL
      [Telefone] => (67) 3044-7160
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1053
      [Situacao] => ativo
    )

  [401] => Array
    (
      [IdUsuario] => 606
      [NomeFantasia] => P PIZZA
      [Telefone] => (41) 99867-0777
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3057
      [Situacao] => ativo
    )

  [402] => Array
    (
      [IdUsuario] => 794
      [NomeFantasia] => PADARIA PET
      [Telefone] => (41) 9996-8347
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-307
      [Situacao] => ativo
    )

  [403] => Array
    (
      [IdUsuario] => 226
      [NomeFantasia] => PADRÃO
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2040/41
      [Situacao] => ativo
    )

  [404] => Array
    (
      [IdUsuario] => 378
      [NomeFantasia] => PANDORA
      [Telefone] => (44) 99829-7048
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q315
      [Situacao] => ativo
    )

  [405] => Array
    (
      [IdUsuario] => 950
      [NomeFantasia] => PANINI POINT
      [Telefone] => (41) 99129-9220
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q-207
      [Situacao] => ativo
    )

  [406] => Array
    (
      [IdUsuario] => 185
      [NomeFantasia] => PANTUFAS.COM
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 3245-4278
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q148
      [Situacao] => inativo
    )

  [407] => Array
    (
      [IdUsuario] => 117
      [NomeFantasia] => PANVEL
      [Telefone] => (51) 3481-9632
      [Telefone2] => 41 3329-6341
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1104/1105/1106
      [Situacao] => ativo
    )

  [408] => Array
    (
      [IdUsuario] => 72
      [NomeFantasia] => PENTEADEIRA
      [Telefone] => (41) 98484-2818
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1049
      [Situacao] => ativo
    )

  [409] => Array
    (
      [IdUsuario] => 602
      [NomeFantasia] => PERNAMBUCANAS
      [Telefone] => (45) 99950-6772
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3002
      [Situacao] => ativo
    )

  [410] => Array
    (
      [IdUsuario] => 400
      [NomeFantasia] => PET SPA
      [Telefone] => (41) 99842-9292
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => S07-A
      [Situacao] => ativo
    )

  [411] => Array
    (
      [IdUsuario] => 756
      [NomeFantasia] => PHOENIX TOWER
      [Telefone] => (11) 97613-4664
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 
      [Luc] => Antenas
      [Situacao] => ativo
    )

  [412] => Array
    (
      [IdUsuario] => 460
      [NomeFantasia] => PIONEIRA
      [Telefone] => (41) 3076-5303
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 
      [Luc] => 
      [Situacao] => ativo
    )

  [413] => Array
    (
      [IdUsuario] => 748
      [NomeFantasia] => PITICAS
      [Telefone] => (41) 99124-1110
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2008
      [Situacao] => ativo
    )

  [414] => Array
    (
      [IdUsuario] => 320
      [NomeFantasia] => PIZZA SET
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3057
      [Situacao] => inativo
    )

  [415] => Array
    (
      [IdUsuario] => 228
      [NomeFantasia] => PLANET GIRLS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3212-3974
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2044
      [Situacao] => inativo
    )

  [416] => Array
    (
      [IdUsuario] => 179
      [NomeFantasia] => PLANETEES
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q142
      [Situacao] => inativo
    )

  [417] => Array
    (
      [IdUsuario] => 206
      [NomeFantasia] => POLISHOP
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3093-9167
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2013
      [Situacao] => ativo
    )

  [418] => Array
    (
      [IdUsuario] => 544
      [NomeFantasia] => Polo Royal
      [Telefone] => (41) 98793-5371
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 
      [Situacao] => inativo
    )

  [419] => Array
    (
      [IdUsuario] => 280
      [NomeFantasia] => Polo Royal
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3003/3004
      [Situacao] => inativo
    )

  [420] => Array
    (
      [IdUsuario] => 299
      [NomeFantasia] => POLO WEAR
      [Telefone] => (41) 3212-3273
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3032/3033/3034
      [Situacao] => ativo
    )

  [421] => Array
    (
      [IdUsuario] => 55
      [NomeFantasia] => PONTO
      [Telefone] => (11) 4225-9322
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1026/27/28
      [Situacao] => ativo
    )

  [422] => Array
    (
      [IdUsuario] => 35
      [NomeFantasia] => PONTO DE VISÃO (1002A)
      [Telefone] => (41) 3323-1234
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1002A
      [Situacao] => ativo
    )

  [423] => Array
    (
      [IdUsuario] => 235
      [NomeFantasia] => PONTO DE VISÃO (2052)
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2052
      [Situacao] => ativo
    )

  [424] => Array
    (
      [IdUsuario] => 216
      [NomeFantasia] => POP ME
      [Telefone] => (41) 99601-7106
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2026/2027
      [Situacao] => ativo
    )

  [425] => Array
    (
      [IdUsuario] => 800
      [NomeFantasia] => POPCORN GOURMET
      [Telefone] => (41) 99991-8487
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q157
      [Situacao] => inativo
    )

  [426] => Array
    (
      [IdUsuario] => 197
      [NomeFantasia] => POPCORN GOURMET
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q160
      [Situacao] => inativo
    )

  [427] => Array
    (
      [IdUsuario] => 82
      [NomeFantasia] => PRATA & ARTE
      [Telefone] => (41) 3029-2361
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1063
      [Situacao] => ativo
    )

  [428] => Array
    (
      [IdUsuario] => 903
      [NomeFantasia] => PRATA & ARTE (1092)
      [Telefone] => (41) 99114-5389
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1092
      [Situacao] => ativo
    )

  [429] => Array
    (
      [IdUsuario] => 225
      [NomeFantasia] => PRATA CHIK
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2039
      [Situacao] => inativo
    )

  [430] => Array
    (
      [IdUsuario] => 772
      [NomeFantasia] => PRATA CHIK
      [Telefone] => (41) 99912-0199
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1102
      [Situacao] => ativo
    )

  [431] => Array
    (
      [IdUsuario] => 107
      [NomeFantasia] => PRATA FINA
      [Telefone] => (41) 3324-3921
      [Telefone2] => (41) 3029-2796
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1091
      [Situacao] => ativo
    )

  [432] => Array
    (
      [IdUsuario] => 165
      [NomeFantasia] => PREDILETTO CAFÉ
      [Telefone] => (41) 99912-5252
      [Telefone2] => (41) 3212-3202
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q125
      [Situacao] => ativo
    )

  [433] => Array
    (
      [IdUsuario] => 890
      [NomeFantasia] => PRIDDE CONCEPT
      [Telefone] => (41) 99646-7216
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2038
      [Situacao] => ativo
    )

  [434] => Array
    (
      [IdUsuario] => 190
      [NomeFantasia] => PRINCESS MAJU
      [Telefone] => (41) 99958-8555
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q153
      [Situacao] => ativo
    )

  [435] => Array
    (
      [IdUsuario] => 291
      [NomeFantasia] => PROBEL
      [Telefone] => (41) 99963-7889
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3019/3020 
      [Situacao] => ativo
    )

  [436] => Array
    (
      [IdUsuario] => 258
      [NomeFantasia] => PROGRAM MODA GRANDE
      [Telefone] => (41) 3212-3601
      [Telefone2] => (41) 3212-3601
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2082
      [Situacao] => ativo
    )

  [437] => Array
    (
      [IdUsuario] => 670
      [NomeFantasia] => PROMOLIVROS
      [Telefone] => (11) 99537-0017
      [Telefone2] => 
      [Piso] => l3
      [Luc] => 3069/3070
      [Situacao] => inativo
    )

  [438] => Array
    (
      [IdUsuario] => 703
      [NomeFantasia] => Q101 - CACHAÇA DA ZUERIA
      [Telefone] => (41) 99845-5059
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-101
      [Situacao] => inativo
    )

  [439] => Array
    (
      [IdUsuario] => 147
      [NomeFantasia] => Q103 - BETO CARRERO
      [Telefone] => (47) 99119-2885
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-103
      [Situacao] => inativo
    )

  [440] => Array
    (
      [IdUsuario] => 154
      [NomeFantasia] => Q111 - PITICAS
      [Telefone] => (41) 99124-1110
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q111
      [Situacao] => inativo
    )

  [441] => Array
    (
      [IdUsuario] => 712
      [NomeFantasia] => Q144 - ORTO COLHÕES
      [Telefone] => (41) 9748-6105
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-144
      [Situacao] => inativo
    )

  [442] => Array
    (
      [IdUsuario] => 377
      [NomeFantasia] => Q309 - SUNSHINE CRANE
      [Telefone] => (41) 99197-1916
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q309
      [Situacao] => inativo
    )

  [443] => Array
    (
      [IdUsuario] => 37
      [NomeFantasia] => QUEM DISSE BERENICE?
      [Telefone] => (41) 3212-3666
      [Telefone2] => (41) 3521-3400
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1004
      [Situacao] => ativo
    )

  [444] => Array
    (
      [IdUsuario] => 199
      [NomeFantasia] => Quiksilver
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2004
      [Situacao] => inativo
    )

  [445] => Array
    (
      [IdUsuario] => 144
      [NomeFantasia] => QUILL´S JEANS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1139
      [Situacao] => ativo
    )

  [446] => Array
    (
      [IdUsuario] => 829
      [NomeFantasia] => QUINZE JEANS
      [Telefone] => (41) 9889-4031
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1047
      [Situacao] => ativo
    )

  [447] => Array
    (
      [IdUsuario] => 365
      [NomeFantasia] => RAVELLO TRATTORIA
      [Telefone] => (00) 0000-0000
      [Telefone2] => (41) 9112-2188
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3119
      [Situacao] => ativo
    )

  [448] => Array
    (
      [IdUsuario] => 896
      [NomeFantasia] => RECCO
      [Telefone] => (44) 2101-6262
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1093
      [Situacao] => ativo
    )

  [449] => Array
    (
      [IdUsuario] => 318
      [NomeFantasia] => REI DA CALABREZA
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3054
      [Situacao] => ativo
    )

  [450] => Array
    (
      [IdUsuario] => 65
      [NomeFantasia] => RENNER 
      [Telefone] => (51) 3361-7150
      [Telefone2] => (51) 2121-7247
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1041/42
      [Situacao] => ativo
    )

  [451] => Array
    (
      [IdUsuario] => 76
      [NomeFantasia] => RENNÊ JÓIAS
      [Telefone] => (41) 3042-5870
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1055
      [Situacao] => ativo
    )

  [452] => Array
    (
      [IdUsuario] => 882
      [NomeFantasia] => RESOLUTTO
      [Telefone] => (45) 99971-9322
      [Telefone2] => 
      [Piso] => P2
      [Luc] => BC213
      [Situacao] => ativo
    )

  [453] => Array
    (
      [IdUsuario] => 293
      [NomeFantasia] => RESTONIC COLCHÕES
      [Telefone] => (41) 99670-4966
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3023
      [Situacao] => ativo
    )

  [454] => Array
    (
      [IdUsuario] => 387
      [NomeFantasia] => REVITALIZZE MASSAGE EXPRESS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q335
      [Situacao] => inativo
    )

  [455] => Array
    (
      [IdUsuario] => 219
      [NomeFantasia] => RI HAPPY
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3212-3688
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2030/31
      [Situacao] => ativo
    )

  [456] => Array
    (
      [IdUsuario] => 239
      [NomeFantasia] => RIACHUELO
      [Telefone] => (41) 99761-5285
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2056/57/58 
      [Situacao] => ativo
    )

  [457] => Array
    (
      [IdUsuario] => 373
      [NomeFantasia] => RILIX COASTER
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q305
      [Situacao] => ativo
    )

  [458] => Array
    (
      [IdUsuario] => 193
      [NomeFantasia] => ROCHINHA SORVETES
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 9115-7261
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q156
      [Situacao] => inativo
    )

  [459] => Array
    (
      [IdUsuario] => 363
      [NomeFantasia] => ROCK GOURMET
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3117
      [Situacao] => ativo
    )

  [460] => Array
    (
      [IdUsuario] => 312
      [NomeFantasia] => ROCK´N GRILL
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3050
      [Situacao] => ativo
    )

  [461] => Array
    (
      [IdUsuario] => 885
      [NomeFantasia] => RODRIGUEZ MOREIRA BERLOQUES
      [Telefone] => (41) 99144-0140
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-128
      [Situacao] => ativo
    )

  [462] => Array
    (
      [IdUsuario] => 222
      [NomeFantasia] => ROMMANEL
      [Telefone] => (00) 0000-0000
      [Telefone2] => (42) 3212-3245
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2034
      [Situacao] => inativo
    )

  [463] => Array
    (
      [IdUsuario] => 920
      [NomeFantasia] => ROMMANEL (1034A)
      [Telefone] => (11) 3080-7600
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1034A
      [Situacao] => ativo
    )

  [464] => Array
    (
      [IdUsuario] => 612
      [NomeFantasia] => SABOR DO COCO
      [Telefone] => (41) 99842-7190
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q150
      [Situacao] => ativo
    )

  [465] => Array
    (
      [IdUsuario] => 806
      [NomeFantasia] => SALÃO NIX
      [Telefone] => (41) 99634-9331
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1002
      [Situacao] => ativo
    )

  [466] => Array
    (
      [IdUsuario] => 930
      [NomeFantasia] => SALVATTORIAN
      [Telefone] => (41) 3534-2096
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2069
      [Situacao] => ativo
    )

  [467] => Array
    (
      [IdUsuario] => 159
      [NomeFantasia] => SAMSUNG (Q118)
      [Telefone] => (11) 9929-0709
      [Telefone2] => (41) 3024-0903
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q118
      [Situacao] => ativo
    )

  [468] => Array
    (
      [IdUsuario] => 78
      [NomeFantasia] => SAMSUNG (1057)
      [Telefone] => (11) 9929-0709
      [Telefone2] => (41) 3024-0903
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1057
      [Situacao] => ativo
    )

  [469] => Array
    (
      [IdUsuario] => 589
      [NomeFantasia] => SANTA LOLLA
      [Telefone] => (41) 99975-0789
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1097A
      [Situacao] => ativo
    )

  [470] => Array
    (
      [IdUsuario] => 399
      [NomeFantasia] => SAPATARIA DO FUTURO
      [Telefone] => (41) 3077-3798
      [Telefone2] => (41) 3077-3798
      [Piso] => G1
      [Luc] => S-06/S07
      [Situacao] => ativo
    )

  [471] => Array
    (
      [IdUsuario] => 192
      [NomeFantasia] => SAVE TIME VENDING MACHINES LTDA. ME
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q155
      [Situacao] => inativo
    )

  [472] => Array
    (
      [IdUsuario] => 73
      [NomeFantasia] => SAVINA
      [Telefone] => (41) 3017-3019
      [Telefone2] => (41) 3223-5573
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1050
      [Situacao] => ativo
    )

  [473] => Array
    (
      [IdUsuario] => 287
      [NomeFantasia] => SCHOONER
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3582-8073
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3015
      [Situacao] => ativo
    )

  [474] => Array
    (
      [IdUsuario] => 66
      [NomeFantasia] => SE7ES
      [Telefone] => (00) 0000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1043
      [Situacao] => ativo
    )

  [475] => Array
    (
      [IdUsuario] => 418
      [NomeFantasia] => SEM PARAR
      [Telefone] => (11) 94122-4942
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => QS
      [Situacao] => ativo
    )

  [476] => Array
    (
      [IdUsuario] => 250
      [NomeFantasia] => SÉPHA
      [Telefone] => (41) 3212-3612
      [Telefone2] => 3078-2800
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2072/2073
      [Situacao] => ativo
    )

  [477] => Array
    (
      [IdUsuario] => 617
      [NomeFantasia] => SHABAT COLCHÕES
      [Telefone] => (41) 99699-3992
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q122
      [Situacao] => inativo
    )

  [478] => Array
    (
      [IdUsuario] => 625
      [NomeFantasia] => Shabat Colchões
      [Telefone] => (41) 99699-3992
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q122
      [Situacao] => inativo
    )

  [479] => Array
    (
      [IdUsuario] => 215
      [NomeFantasia] => SIBERIAN
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3228-1090
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2025
      [Situacao] => inativo
    )

  [480] => Array
    (
      [IdUsuario] => 902
      [NomeFantasia] => SLICE CREAM
      [Telefone] => (41) 99975-1220
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q159
      [Situacao] => ativo
    )

  [481] => Array
    (
      [IdUsuario] => 830
      [NomeFantasia] => SMART CARS
      [Telefone] => (41) 99803-8445
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q219
      [Situacao] => ativo
    )

  [482] => Array
    (
      [IdUsuario] => 142
      [NomeFantasia] => SMITHFIELD
      [Telefone] => (41) 3212-3846
      [Telefone2] => (41) 3024-8014
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1138
      [Situacao] => inativo
    )

  [483] => Array
    (
      [IdUsuario] => 195
      [NomeFantasia] => SNACKEL
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q158
      [Situacao] => inativo
    )

  [484] => Array
    (
      [IdUsuario] => 481
      [NomeFantasia] => SODEXO DO BRASIL - REFEITORIO
      [Telefone] => (41) 99174-0978
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G2
      [Luc] => 
      [Situacao] => inativo
    )

  [485] => Array
    (
      [IdUsuario] => 925
      [NomeFantasia] => SOFT ICE CREAM
      [Telefone] => (41) 98849-9040
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-138
      [Situacao] => ativo
    )

  [486] => Array
    (
      [IdUsuario] => 344
      [NomeFantasia] => SOU 1909
      [Telefone] => (85) 9964-7846
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3089
      [Situacao] => ativo
    )

  [487] => Array
    (
      [IdUsuario] => 948
      [NomeFantasia] => SÓ QUINDINS
      [Telefone] => (41) 99653-2290
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-343
      [Situacao] => ativo
    )

  [488] => Array
    (
      [IdUsuario] => 384
      [NomeFantasia] => SPACE CASE
      [Telefone] => (41) 99207-0441
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q332 
      [Situacao] => inativo
    )

  [489] => Array
    (
      [IdUsuario] => 188
      [NomeFantasia] => SPACE CASE (Q148)
      [Telefone] => (41) 99207-0441
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-148
      [Situacao] => ativo
    )

  [490] => Array
    (
      [IdUsuario] => 277
      [NomeFantasia] => SPACE CASE (Q151)
      [Telefone] => (41) 99207-0441
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-151
      [Situacao] => ativo
    )

  [491] => Array
    (
      [IdUsuario] => 187
      [NomeFantasia] => SPACE CASE (Q220)
      [Telefone] => (41) 99207-0441
      [Telefone2] => (41) 3366-3646
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q-220
      [Situacao] => ativo
    )

  [492] => Array
    (
      [IdUsuario] => 322
      [NomeFantasia] => SPEDINI TRATORIA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3029-1066
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3059
      [Situacao] => ativo
    )

  [493] => Array
    (
      [IdUsuario] => 370
      [NomeFantasia] => SPLENDORE
      [Telefone] => (41) 99998-1010
      [Telefone2] => (41) 3212-3990
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3125
      [Situacao] => ativo
    )

  [494] => Array
    (
      [IdUsuario] => 782
      [NomeFantasia] => SPORT AMERICA
      [Telefone] => (41) 99193-3012
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3024
      [Situacao] => ativo
    )

  [495] => Array
    (
      [IdUsuario] => 111
      [NomeFantasia] => SPORT TENNIS
      [Telefone] => (41) 3013-9360
      [Telefone2] => (41) 3152-5878
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3065
      [Situacao] => ativo
    )

  [496] => Array
    (
      [IdUsuario] => 89
      [NomeFantasia] => SPORT TENNIS PREMIUM
      [Telefone] => (41) 3013-9354
      [Telefone2] => (41) 3256-0867
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1069
      [Situacao] => inativo
    )

  [497] => Array
    (
      [IdUsuario] => 83
      [NomeFantasia] => SQUALLE
      [Telefone] => (41) 3042-2975
      [Telefone2] => (41) 3224-1473
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1064
      [Situacao] => inativo
    )

  [498] => Array
    (
      [IdUsuario] => 200
      [NomeFantasia] => STAR POINT
      [Telefone] => (44) 99119-2401
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2005
      [Situacao] => ativo
    )

  [499] => Array
    (
      [IdUsuario] => 822
      [NomeFantasia] => STARBUCKS
      [Telefone] => (11) 3077-1010
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1051/1052
      [Situacao] => ativo
    )

  [500] => Array
    (
      [IdUsuario] => 779
      [NomeFantasia] => STYLO NOBRE
      [Telefone] => (41) 99612-2959
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1140
      [Situacao] => ativo
    )

  [501] => Array
    (
      [IdUsuario] => 324
      [NomeFantasia] => SUBWAY
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3060
      [Situacao] => ativo
    )

  [502] => Array
    (
      [IdUsuario] => 725
      [NomeFantasia] => SUMATRA
      [Telefone] => (41) 98867-9663
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1054
      [Situacao] => ativo
    )

  [503] => Array
    (
      [IdUsuario] => 620
      [NomeFantasia] => SUNCATCHER
      [Telefone] => (41) 9992-6929
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2053
      [Situacao] => ativo
    )

  [504] => Array
    (
      [IdUsuario] => 375
      [NomeFantasia] => SUNSHINE CRANE
      [Telefone] => (49) 98802-9258
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q-309
      [Situacao] => ativo
    )

  [505] => Array
    (
      [IdUsuario] => 67
      [NomeFantasia] => SUPER ÓTICA SÃO JOSÉ
      [Telefone] => (41) 3029-2221
      [Telefone2] => (41) 3212-3900
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1044
      [Situacao] => ativo
    )

  [506] => Array
    (
      [IdUsuario] => 305
      [NomeFantasia] => SUSHIAKI
      [Telefone] => (41) 3015-5252
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3042
      [Situacao] => ativo
    )

  [507] => Array
    (
      [IdUsuario] => 80
      [NomeFantasia] => TABACARIA DEL FUEGO
      [Telefone] => (41) 3212 3724
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1060
      [Situacao] => ativo
    )

  [508] => Array
    (
      [IdUsuario] => 331
      [NomeFantasia] => TABACARIA TREVO
      [Telefone] => (41) 3025-7464
      [Telefone2] => (41) 3023-4922
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3067
      [Situacao] => ativo
    )

  [509] => Array
    (
      [IdUsuario] => 910
      [NomeFantasia] => Tacla Labs
      [Telefone] => (41) 3212-3500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => P2
      [Luc] => SL 5
      [Situacao] => ativo
    )

  [510] => Array
    (
      [IdUsuario] => 909
      [NomeFantasia] => Tacla Labs
      [Telefone] => (41) 3212-3500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => P2
      [Luc] => 2022
      [Situacao] => inativo
    )

  [511] => Array
    (
      [IdUsuario] => 835
      [NomeFantasia] => Tacla Labs
      [Telefone] => (41) 3212-3992
      [Telefone2] => 
      [Piso] => P2
      [Luc] => 01
      [Situacao] => inativo
    )

  [512] => Array
    (
      [IdUsuario] => 40
      [NomeFantasia] => TAO STORE - YOU WAY
      [Telefone] => (41) 3154-7900
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1008
      [Situacao] => inativo
    )

  [513] => Array
    (
      [IdUsuario] => 248
      [NomeFantasia] => Tbox Store
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2071
      [Situacao] => inativo
    )

  [514] => Array
    (
      [IdUsuario] => 889
      [NomeFantasia] => TEA SHOP
      [Telefone] => (41) 9955-0987
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3082
      [Situacao] => ativo
    )

  [515] => Array
    (
      [IdUsuario] => 914
      [NomeFantasia] => TEDDY REX
      [Telefone] => (41) 99207-0441
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-142
      [Situacao] => ativo
    )

  [516] => Array
    (
      [IdUsuario] => 632
      [NomeFantasia] => TENDENZA SHOES
      [Telefone] => (54) 9810-7449
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3114/3115
      [Situacao] => ativo
    )

  [517] => Array
    (
      [IdUsuario] => 138
      [NomeFantasia] => TENNIS ONE
      [Telefone] => (16) 3941-0204
      [Telefone2] => (41) 3635-5343
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1132/33
      [Situacao] => ativo
    )

  [518] => Array
    (
      [IdUsuario] => 356
      [NomeFantasia] => TEREZA ZANCHI SHIATSU E BEM ESTAR
      [Telefone] => (41) 98808-9873
      [Telefone2] => (41) 3225-5623
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3108
      [Situacao] => ativo
    )

  [519] => Array
    (
      [IdUsuario] => 836
      [NomeFantasia] => Teste
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 
      [Luc] => 
      [Situacao] => inativo
    )

  [520] => Array
    (
      [IdUsuario] => 124
      [NomeFantasia] => THAI PRATAS
      [Telefone] => (41) 98805-5025
      [Telefone2] => (41) 3092-3542
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1114
      [Situacao] => ativo
    )

  [521] => Array
    (
      [IdUsuario] => 552
      [NomeFantasia] => THE BEAUTY BOX
      [Telefone] => (41) 3521-3400
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 
      [Luc] => 1097
      [Situacao] => inativo
    )

  [522] => Array
    (
      [IdUsuario] => 112
      [NomeFantasia] => THE BEAUTY BOX
      [Telefone] => (41) 3566-2180
      [Telefone2] => (41) 3566-2180
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1097
      [Situacao] => inativo
    )

  [523] => Array
    (
      [IdUsuario] => 168
      [NomeFantasia] => THE BODY SHOP
      [Telefone] => (41) 3212-3500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q120 
      [Situacao] => ativo
    )

  [524] => Array
    (
      [IdUsuario] => 921
      [NomeFantasia] => TIK MANIA
      [Telefone] => (41) 99877-9614
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-144
      [Situacao] => ativo
    )

  [525] => Array
    (
      [IdUsuario] => 43
      [NomeFantasia] => TIM
      [Telefone] => (11) 4119-6869
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1011
      [Situacao] => ativo
    )

  [526] => Array
    (
      [IdUsuario] => 743
      [NomeFantasia] => TIM (antenas e sistema)
      [Telefone] => (21) 98287-0866
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1, G2 e terraç
      [Luc] => 
      [Situacao] => ativo
    )

  [527] => Array
    (
      [IdUsuario] => 936
      [NomeFantasia] => TIP TOP
      [Telefone] => (41) 99737-1373
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1031
      [Situacao] => ativo
    )

  [528] => Array
    (
      [IdUsuario] => 643
      [NomeFantasia] => TNG
      [Telefone] => (11) 4689-9300
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3090
      [Situacao] => ativo
    )

  [529] => Array
    (
      [IdUsuario] => 346
      [NomeFantasia] => TNG
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (41) 3013-3600
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3091/92
      [Situacao] => inativo
    )

  [530] => Array
    (
      [IdUsuario] => 913
      [NomeFantasia] => TNG FEMME
      [Telefone] => (11) 4689-9300
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2061
      [Situacao] => ativo
    )

  [531] => Array
    (
      [IdUsuario] => 288
      [NomeFantasia] => TO BE
      [Telefone] => (41) 3311-2671
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2028
      [Situacao] => ativo
    )

  [532] => Array
    (
      [IdUsuario] => 578
      [NomeFantasia] => TODA GAROTA QUER
      [Telefone] => (41) 98406-5884
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => Q341
      [Situacao] => inativo
    )

  [533] => Array
    (
      [IdUsuario] => 279
      [NomeFantasia] => TOK & STOK
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => (11) 2186-8616
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3002
      [Situacao] => inativo
    )

  [534] => Array
    (
      [IdUsuario] => 810
      [NomeFantasia] => TOK DA CASA
      [Telefone] => (41) 3084-9099
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3121/3122
      [Situacao] => inativo
    )

  [535] => Array
    (
      [IdUsuario] => 347
      [NomeFantasia] => TONI TOYS
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3093/3094
      [Situacao] => inativo
    )

  [536] => Array
    (
      [IdUsuario] => 664
      [NomeFantasia] => TONI TOYS
      [Telefone] => (41) 9999-6188
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1064
      [Situacao] => ativo
    )

  [537] => Array
    (
      [IdUsuario] => 163
      [NomeFantasia] => TOUCH
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q123
      [Situacao] => inativo
    )

  [538] => Array
    (
      [IdUsuario] => 939
      [NomeFantasia] => TOUTI PERFUM´S
      [Telefone] => (11) 95488-6226
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-160
      [Situacao] => ativo
    )

  [539] => Array
    (
      [IdUsuario] => 905
      [NomeFantasia] => TOYOTA
      [Telefone] => (41) 9997-6158
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-142
      [Situacao] => ativo
    )

  [540] => Array
    (
      [IdUsuario] => 337
      [NomeFantasia] => TRADEMAN
      [Telefone] => (41) 99912-5009
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3081
      [Situacao] => inativo
    )

  [541] => Array
    (
      [IdUsuario] => 62
      [NomeFantasia] => TRAXTONE
      [Telefone] => (41) 3317-6022
      [Telefone2] => (41) 3274-3510
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1036/1037
      [Situacao] => inativo
    )

  [542] => Array
    (
      [IdUsuario] => 314
      [NomeFantasia] => TRIAMICCI
      [Telefone] => (41) 99171-1981
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3052
      [Situacao] => ativo
    )

  [543] => Array
    (
      [IdUsuario] => 844
      [NomeFantasia] => TRIFIL
      [Telefone] => (41) 99965-4705
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2014
      [Situacao] => ativo
    )

  [544] => Array
    (
      [IdUsuario] => 755
      [NomeFantasia] => TRINFEL JOALHEIROS
      [Telefone] => (41) 99742-8888
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q-216
      [Situacao] => ativo
    )

  [545] => Array
    (
      [IdUsuario] => 325
      [NomeFantasia] => TROPICAL BANANA
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => (41) 2101-8585
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3061
      [Situacao] => ativo
    )

  [546] => Array
    (
      [IdUsuario] => 395
      [NomeFantasia] => UCI CINEMAS
      [Telefone] => (41) 3212-3500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 4001
      [Situacao] => ativo
    )

  [547] => Array
    (
      [IdUsuario] => 182
      [NomeFantasia] => UFROG
      [Telefone] => (41) 98806-7248
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q145
      [Situacao] => ativo
    )

  [548] => Array
    (
      [IdUsuario] => 739
      [NomeFantasia] => UNIMED 
      [Telefone] => (41) 3021-9409
      [Telefone2] => 
      [Piso] => G1
      [Luc] => G1
      [Situacao] => ativo
    )

  [549] => Array
    (
      [IdUsuario] => 880
      [NomeFantasia] => UNIMED CURITIBA
      [Telefone] => (41) 3021-9256
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => S-08
      [Situacao] => ativo
    )

  [550] => Array
    (
      [IdUsuario] => 404
      [NomeFantasia] => UNIMED CURITIBA
      [Telefone] => (41) 3021-4512
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => S09
      [Situacao] => ativo
    )

  [551] => Array
    (
      [IdUsuario] => 353
      [NomeFantasia] => URBAN KULTURE
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3102/3103
      [Situacao] => ativo
    )

  [552] => Array
    (
      [IdUsuario] => 84
      [NomeFantasia] => USAFLEX
      [Telefone] => (41) 3045-6754
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1065
      [Situacao] => ativo
    )

  [553] => Array
    (
      [IdUsuario] => 411
      [NomeFantasia] => V8 WASH
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => S33
      [Situacao] => ativo
    )

  [554] => Array
    (
      [IdUsuario] => 129
      [NomeFantasia] => VA JEANS
      [Telefone] => (18) 99718-9198
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1122
      [Situacao] => ativo
    )

  [555] => Array
    (
      [IdUsuario] => 471
      [NomeFantasia] => VFT- Limpeza de Vitrine
      [Telefone] => (41) 98448-2653
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 
      [Luc] => 
      [Situacao] => inativo
    )

  [556] => Array
    (
      [IdUsuario] => 329
      [NomeFantasia] => VIA ANZI
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3065
      [Situacao] => inativo
    )

  [557] => Array
    (
      [IdUsuario] => 97
      [NomeFantasia] => VIA LASER
      [Telefone] => (41) 99825-4878
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1078/1079
      [Situacao] => ativo
    )

  [558] => Array
    (
      [IdUsuario] => 707
      [NomeFantasia] => VIA MIA
      [Telefone] => (81) 9988-4102
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2049
      [Situacao] => ativo
    )

  [559] => Array
    (
      [IdUsuario] => 831
      [NomeFantasia] => VIKINGS FACAS
      [Telefone] => (41) 99963-3277
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q162
      [Situacao] => ativo
    )

  [560] => Array
    (
      [IdUsuario] => 114
      [NomeFantasia] => VILLA ROXA AÇAÍ E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
      [Telefone] => (41) 3335-3822
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1100
      [Situacao] => ativo
    )

  [561] => Array
    (
      [IdUsuario] => 46
      [NomeFantasia] => VISORAMA
      [Telefone] => (41) 3323-3700
      [Telefone2] => (41) 3212-3595
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1015
      [Situacao] => ativo
    )

  [562] => Array
    (
      [IdUsuario] => 342
      [NomeFantasia] => VIVARA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3087
      [Situacao] => ativo
    )

  [563] => Array
    (
      [IdUsuario] => 309
      [NomeFantasia] => VIVENDA DO CAMARÃO
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3047
      [Situacao] => ativo
    )

  [564] => Array
    (
      [IdUsuario] => 136
      [NomeFantasia] => VIVO
      [Telefone] => (11) 3430-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1130
      [Situacao] => ativo
    )

  [565] => Array
    (
      [IdUsuario] => 933
      [NomeFantasia] => VIVO 1016/1017
      [Telefone] => (11) 96863-8427
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1016/1017
      [Situacao] => ativo
    )

  [566] => Array
    (
      [IdUsuario] => 892
      [NomeFantasia] => VIVO S/A - ANTENA 04
      [Telefone] => (00) 00000-0000
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 
      [Luc] => ANTENA 04
      [Situacao] => ativo
    )

  [567] => Array
    (
      [IdUsuario] => 282
      [NomeFantasia] => VíRUS
      [Telefone] => (41) 99193-2370
      [Telefone2] => (41) 3095-6170
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3007/3008
      [Situacao] => ativo
    )

  [568] => Array
    (
      [IdUsuario] => 85
      [NomeFantasia] => VOGLIA
      [Telefone] => (41) 9569-0021
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 1066
      [Situacao] => ativo
    )

  [569] => Array
    (
      [IdUsuario] => 267
      [NomeFantasia] => VRTOP
      [Telefone] => (41) 99962-0755
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => Q208
      [Situacao] => ativo
    )

  [570] => Array
    (
      [IdUsuario] => 952
      [NomeFantasia] => VRUM VRUM
      [Telefone] => (41) 99745-4546
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => Q209
      [Situacao] => ativo
    )

  [571] => Array
    (
      [IdUsuario] => 708
      [NomeFantasia] => WAKON
      [Telefone] => (41) 99211-3681
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2080
      [Situacao] => ativo
    )

  [572] => Array
    (
      [IdUsuario] => 240
      [NomeFantasia] => WILL VEST
      [Telefone] => (41) 98413-9404
      [Telefone2] => 3366-5087
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2059
      [Situacao] => ativo
    )

  [573] => Array
    (
      [IdUsuario] => 241
      [NomeFantasia] => WILL VEST Inaugura 01/04/2020
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2059
      [Situacao] => inativo
    )

  [574] => Array
    (
      [IdUsuario] => 505
      [NomeFantasia] => WILLCLEAN - LIMPEZA DE VITRINE
      [Telefone] => (41) 3060-0650
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 
      [Luc] => 
      [Situacao] => inativo
    )

  [575] => Array
    (
      [IdUsuario] => 598
      [NomeFantasia] => WORLD SPORT TENIS
      [Telefone] => (41) 9999-7803
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2004
      [Situacao] => ativo
    )

  [576] => Array
    (
      [IdUsuario] => 227
      [NomeFantasia] => WORLD TENNIS
      [Telefone] => (16) 99196-1063
      [Telefone2] => (41) 3212-3597
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2042/43
      [Situacao] => ativo
    )

  [577] => Array
    (
      [IdUsuario] => 573
      [NomeFantasia] => XANGAI STORE
      [Telefone] => (41) 98902-4026
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3003/3004
      [Situacao] => ativo
    )

  [578] => Array
    (
      [IdUsuario] => 912
      [NomeFantasia] => YANG GASTRONOMIA ASIÁTICA
      [Telefone] => (41) 99690-5747
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L3
      [Luc] => 3046
      [Situacao] => ativo
    )

  [579] => Array
    (
      [IdUsuario] => 210
      [NomeFantasia] => YOUCOM
      [Telefone] => (11) 93099-2409
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 2017/18
      [Situacao] => ativo
    )

  [580] => Array
    (
      [IdUsuario] => 595
      [NomeFantasia] => YOUR BOARD SHOP
      [Telefone] => (41) 99754-6244
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1036
      [Situacao] => inativo
    )

  [581] => Array
    (
      [IdUsuario] => 759
      [NomeFantasia] => YOUR DREAM
      [Telefone] => (41) 98813-2268
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2023
      [Situacao] => ativo
    )

  [582] => Array
    (
      [IdUsuario] => 317
      [NomeFantasia] => ZAPATA
      [Telefone] => 
      [Telefone2] => 
      [Piso] => 0
      [Luc] => 3053A
      [Situacao] => inativo
    )

  [583] => Array
    (
      [IdUsuario] => 897
      [NomeFantasia] => Zarroe Produções
      [Telefone] => (41) 3212-3500
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L4
      [Luc] => 
      [Situacao] => ativo
    )

  [584] => Array
    (
      [IdUsuario] => 816
      [NomeFantasia] => ZAYA LINGERIE
      [Telefone] => (41) 99692-5427
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L2
      [Luc] => 2039
      [Situacao] => ativo
    )

  [585] => Array
    (
      [IdUsuario] => 57
      [NomeFantasia] => ZAZ KIDS - MARISOL ONE STORE
      [Telefone] => (41) 99653-8434
      [Telefone2] => (41) 3212-3237
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1030
      [Situacao] => ativo
    )

  [586] => Array
    (
      [IdUsuario] => 850
      [NomeFantasia] => ZEIN
      [Telefone] => (41) 3013-0196
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => Q-122
      [Situacao] => ativo
    )

  [587] => Array
    (
      [IdUsuario] => 281
      [NomeFantasia] => ZEZÉ BIJUTERIAS
      [Telefone] => (41) 3225-1823
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 3005/3006
      [Situacao] => ativo
    )

  [588] => Array
    (
      [IdUsuario] => 81
      [NomeFantasia] => ZUTTI CALÇADOS
      [Telefone] => (41) 9911-9789
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1060A/1061/1062
      [Situacao] => ativo
    )

  [589] => Array
    (
      [IdUsuario] => 98
      [NomeFantasia] => ZUTTI COMFY
      [Telefone] => (41) 3082-7806
      [Telefone2] => (41) 3218-4800
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1080
      [Situacao] => ativo
    )

  [590] => Array
    (
      [IdUsuario] => 58
      [NomeFantasia] => ZUTTI CONCEPT
      [Telefone] => (41) 3082-7806
      [Telefone2] => 
      [Piso] => L1
      [Luc] => 1031
      [Situacao] => inativo
    )

)